Vehbi Koç Vakfı Öğrenci Bursu Başvuruları

0
2716

Vehbi Koç Vakfı, öğrenci bursu programı kapsamında aşağıdaki listede yer alan üniversitelerde okuyan öğrenciler için burs vermektedir. Vakfın sitesinde bursun miktarı belirtilmemiştir, başvuru tarihlerinizi öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu da doğrudan öğrenci işlerine yapmanız gerekiyor.

Eğitim Bursları

Vehbi Koç Vakfı’nın idaresi altında bulunan eğitim bursları şu kaynaklardan elde edilmektedir.

1. Vakfın ana varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenek
2. Vakfa eğitim bursuna tahsis edilmek üzere yapılan bağışlar
3. Koç Topluluğu eğitim yardımı bursları fonu

Amaçlar

Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve topluma yararlı olmalarını sağlamak hedefiyle burs imkanları sunan Vakıf, eğitim yardımı alacak öğrencilerin seçimini eğitim kurullarına bırakarak daha objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Memleketimizin endüstri, ticaret ve eğitim alanlarındaki büyümeyi desteklemek amacıyla özellikle bu alanlarda yapılan eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur.

Burs Almak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

Burs alacak öğrenciler, üniversite rektörleri/fakülte dekanları ve okul müdürleri tarafından tayin edilen burs komisyonları aracılığıyla seçilirler. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Vehbi Koç Vakfı’nın Burs Verdiği Eğitim Kuruluşları

Üniversiteler:
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
vehbi_koc_vakfiBoğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)
Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Van 100. Yıl Üniversitesi

Hemşirelik Yüksek Okulları:

Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
İst. Ünv. Florence Nightingale
Hacettepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Sağlık Meslek Liseleri:

Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
Merzifon Sağlık Meslek Lisesi

Bir yorum bırakın