Yatay Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılır ?

1
4005

Yatay geçiş başvuru koşul ve tarihleri her üniversitenin web sitesinde duyurulmaktadır. Bu duyurunun ardından gerekli başvuru belgeleriyle birlikte (geçişi kazandıktan sonra başka belgeler de istenir) geçiş yapmak istediğiniz fakülteye veya üniversitenin belirttiği yere gidip başvurabilirsiniz. 

Başvurular şahsen yapılmaktadır. Posta veya internet yoluyla yapılan başvurular geçersiz olur.

Birden fazla üniversiteye yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvurunuzu yaptıktan sonra geçiş yapmak istediğiniz fakültenin web sitesinde (üniversiteye bağlı alt web adresidir bu hukuk.istanbul.edu.tr gibi) yatay geçiş sonuçları liste halinde yayınlanır.

Genel olarak başvurularda şu tür belgeler istenir:

(Üniversiteden üniversiteye bazı belgeler değişiklik gösterebilir)

 1. Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 3. Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 4. Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim  Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 5. Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 6. Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 7. İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10′u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 8. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 9. Öğrenci Belgesi
 10. Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler
 11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 YORUM

Bir yorum bırakın