Sorularla Yatay Geçiş

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız 

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

Etiketler: , , ,

  

1.556 Yorum : “Sorularla Yatay Geçiş”

 1. farabi öğrencisi 22 Ocak 2015 Saat: 12:21 #

  şuan adyamanda farabi öğrencisiyim, asıl üniversitem giresun ünivt. şuan farabi öğrencisi olduğum için iki dersi alamıyorum, farabi nedeniyle alamadığım bu derslerim attan kaldığı için aynı üniversiteye(adıyaman üniye) transgriple yatay geçiş yapabilir miyim. alttan kalan bu iki ders dersi de adyamanda zaten vermiyorlar. bu adıyaman üninversitesinin insiyatifine kaldığını söylediler. yatay geçiş yapabilir miyim

 2. dilek 06 Şubat 2015 Saat: 10:12 #

  ben yatay geçiş başvurusunda bulundum ve kabul edildim ama şuanda gitmek istemiyorum bir dönem daha okuyup başka bir üniversiteye başvurabilirmiyim ?

  • Gri Bilge 07 Şubat 2015 Saat: 00:51 #

   evet kayıt olmak zorundda değilsiniz.

 3. Özlem 07 Şubat 2015 Saat: 09:20 #

  Hocam merhaba. 2013 te saglik meslek lisesinden okul birincisi olarak mezun oldum.ygs 2 puanmla 4 yillik Manisa celal bayar üniversitesi sağlık yüksek okulunu kazandim.suan 2. Siniftayim. Izmir katip celebi universitesi hemsirelik fakultesine yatay geci yapabilir miyim. Kâtip celebi universitesi mf 3 puaniyla alim yapmis. Benim 2013 osym mf 3 puanim 262. Ama suan universite ortalamam 3.80 okul puanimla yani ortalamamin yatay gecise b faydasii olmaz mi. Nasil bi yol izlemem gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim

  • Gri Bilge 07 Şubat 2015 Saat: 22:19 #

   ortalama ile yatay geçiş ile ösym puanı ile yatay geçiş farklıdır. İkisinden birini kullanarak geçiş yapmalısınız 2.80le gno yatay geçişi gayet uygun görünüyor.

 4. suat 07 Şubat 2015 Saat: 20:32 #

  Meraba suan bulunduğum üniversiteden baska bir özel üniversiteye kayt yaptırmayı düşünyorum ama iki ders farkli bu okulda yazn devlet okullarna yatay geçis yapmak istedigim zamn bu dersler geçis icin sorun olurmu

  • Gri Bilge 07 Şubat 2015 Saat: 22:19 #

   farklı olan dersleri alttan alırsınız sorun değil.

 5. yusra 08 Şubat 2015 Saat: 19:21 #

  Bu yıl kazandığım üniversiteye kayıt yaptırdım sonra okula hiç başlamadan dondurdum farklı bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum öys puanım geçmek istediğim üniversitenin üstünde sadece öys puanımla yatay geçiş yapabiliyorum araştırmalarımda,hep not ortalamasından bahsediliyor fakat ben derslere başlamadan dondurduğum için not ortalamam yok ben bu durumda geçiş yapabiliyormuyum

  • Gri Bilge 11 Şubat 2015 Saat: 12:25 #

   ösys ile geçişlerde not ortalamasına bakılmaz.

 6. elif 09 Şubat 2015 Saat: 21:16 #

  Hocam bn su an siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler hazirlik siniri ogrencisiyim bolum türkçe ancak bn İngilizce bir bölüme geçmek istiyorum.su an özel Üniv okuyorum burslu geçmek istidigim yine özel univ olabilir mi neler gerekiyor? Teşekkürler….

  • Gri Bilge 11 Şubat 2015 Saat: 12:25 #

   geçişleri burslu yapamayabilirsiniz. gerekn şeyler ösys puanı ya da gno

 7. oguzhan akcadag 12 Şubat 2015 Saat: 22:36 #

  Hocam bn yatay gecisle ozelden devlet okuluna gectim.ksü göksun myo ya gectim suan.ayni bölüm ayni okulun merkezindede var. Ksü merkezdeki sinifa gecebilirmiyim ayni bölüm

  • Gri Bilge 13 Şubat 2015 Saat: 18:35 #

   kurumiçi yatay geçişe başvurabilirsiniz.

 8. fahriye 14 Şubat 2015 Saat: 07:42 #

  Ben ozel bir universitede ilk ve acil yardim bolumu okuyorum yatay gecisle Osmangazi universitesine yerlestim 10.02.2015de kayit yaptirdim ve donemimin uzadigini ogrenince kaydimi sildirdim yatay gecisle Ankara universitesinede basvurmustum ama 18.02.2015’de belli olacak ben Osmangazi universitesine kaydimi yaptirip sildirdigim icin diger universiteye yerlesme hakkimi kaybettim mi? Bu konuda bilgi sahibiyseniz lutfen aciklama yapabilirmisiniz

  • Gri Bilge 15 Şubat 2015 Saat: 11:52 #

   malesef öğrenci işleriyle görüşmeniz gerekiyor. neden kayıdınızı sildirdiniz anlamadım onlar sizin için geçiş işlemlerini yapacaklardı.

 9. ali 14 Şubat 2015 Saat: 08:11 #

  Hocam ben suan 2.siniftayim.Ben 1.sinif sonunda ve 2.sinifin ara doneminde yani toplamda 2 kere yatay geçiş başvurusunda bulundum ancak ikisinde de gitmedim.3.sinif başında tekrar başvuruda bulunabilir miyim ? Sadece 2 kere başvuru hakkı olduğu söyleniyor.

  • Gri Bilge 15 Şubat 2015 Saat: 11:49 #

   başvuru hakkı konusunda bir sınır bulunmamakta.

 10. fahriye 15 Şubat 2015 Saat: 14:42 #

  Dönem uzadigi icin sildirdim

 11. Mustafa 15 Şubat 2015 Saat: 16:26 #

  Türkçe eğitimden ingilizce eğitim veren bir üniversiteye geçiş yaparsam nasıl bi sorun olur?

  • Gri Bilge 16 Şubat 2015 Saat: 11:23 #

   yabancı dil sınavına katılmanız istenebilir. geçemezseniz dil dersi almak zorunda kalabilirsiniz.

 12. yunus 16 Şubat 2015 Saat: 20:47 #

  hocam ben bu ara dönemde sosyal hizmeten psikolojiye yatay geçiş yaptım fakat bi dahaki dönem başka üniversitenin psikolojisine geçmek istiyorum bu mümkün mü

  • Gri Bilge 18 Şubat 2015 Saat: 21:58 #

   elbette

 13. celalettin 18 Şubat 2015 Saat: 19:56 #

  Öncelikle yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum

  2013 yılında “c” üniversitesi ingilizce öğretmenliğini kazandım(395 puanla).Hazırlık sınavında başarısız oldum ve 1 sene boyunca hazırlık okudum.2014 yılında ösys tercih döneminde “a üniversitesi” ilk defa ingilizce öğretmenliği bölümüne öğrenci aldı(376 ile kapattı)(Benim “c” üniversitesine” yerleşme yılım 2013,”a” üniversitesine yerleşenlerin yılı 2014-ben 1 sene hazırlık okudum “a” üniversitesinde hazırıktan muaf olupta direkt 1 den başlayanlar olduğu için onların yanına geçmek istiyorum).2014 yazında “a”üniversitesini kazananların yaklaşık 20 tanesi, hazırlık sınavını başarıyla geçip direkt 1. sınıfa başladı.1.sınıfta yatay geçiş mümkün olmadığı için yazı bekliyorum.2014-2015 güz dönemi ortalamam 2.39.Kalan dersim yok(1 tane şartlı var)

  Ancak “a” üniversitesinin yatay geçiş şartlarında herhangi bir not ortalamasından bahsedilmiyor.Sadece üniversiteye yerleşme puanının %90 ı ve dönem sonu not ortalamalarının %10 u dikkate alınır şeklinde bir açıklama var.Yök mevzuatında ise 2.40 diye en az ortalama şartı var.
  Eğer

  1-Ben “a” nın yök mevzuatını dikkate aldığını varsayarsam, bu senenin bahar döneminde en az 2.41 ortalama yaparsam ortalamam en az 2.40 mı olmuş olacaktır?Yani ortalamanın 2.39 dan yukarı çekilmesi yatay geçişe yardımcı olacak mıdır yoksa dönem dönem değerlendirildiği için ilk dönem 2.39 olarak kalacak,ikinci dönemdeki ortalama,ilk dönemi etkilemeyecek midir?

  2-“A” üniversitesinin kendi belirlediği koşullarına göre aldığını varsayarsak %90 ösys puanım dikkate alınacak,geri kalan %10 luk kısım ise dönem ortalamalarımdan oluşacaktır.Ancak benim ösys puanım 2013,”a” üniversitesinin öğrenci aldığı yıl ise 2014 olduğundan muhtemel bir sorun çıkabilir.Bu durumda “a” üniversitesi yatay geçişi reddedebilir veya sadece ortalamaya bakarak yatay geçişi gerçekleştirmeye çalışabilir.

  Tüm bunlardan haricen 2015 ösys ye başvurdum.Bu yıl tekrar üniversite sınavına gireceğim.”A” üniversitesi ingilizce öğretmenliğini kazanırsam,”c” üniversitesinde 1.sınıfta aldığım dersleri dilekçe vererek belirterek muaf sayılıp 2.sınıfa intibakım yapılabilir mi?Her iki üniversitedeki tüm dersler ve kredileri aynı.

  Teşekkür ederim.Kolay gelsin:)

  • Gri Bilge 18 Şubat 2015 Saat: 22:16 #

   1- ağırlıklı genel not ortalamanıza bakılır, yanı bahar döneminden alacağınız puan gnonuzu yükselticektir. Bu puan ortalaması da transkriptte yer alacaktır.

   2. ÖSYS’ye tekrar girmeden ösys puanıyla başvurulara katılabilirsiniz. Muafiyet belgesi ve diğer sorular için üniversitenin öğrenci işlerinize danışın lütfen.

   • celalettin 19 Şubat 2015 Saat: 16:15 #

    Hocam yalnız ben 2013 te “c” üniversitesine kayıt yaptırdım ve 1 sene hazırlık okudum.Ancak “a” üniversitesi 2014 te bu bölümü açtı.Hazırlıktan muaf olanlar oldu.Ben 2013 teki üniversiteye yerleştiğim puanla,2014 te açılmış bir bölüme geçiş yapabilir miyim?

    • Gri Bilge 25 Şubat 2015 Saat: 18:28 #

     bölüm yeni açıldıysa puanınız ne derecede değerlendirmeye alınır bilemiyorum bunu en doğru bir şekilde üniversite öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

 14. Tayfun 19 Şubat 2015 Saat: 19:50 #

  Ben şuan 2.siniftayim ve bir haftauzaklaştırma cezasi aldım eğer cezam silinirse yatay geçiş yapabilir miyim ?

 15. cancan 20 Şubat 2015 Saat: 10:51 #

  Merhaba ben 2. Dönem yatay geçiş olanağından yararlanıp geçiş yaptım. Ama şuan bu durumdan memnun değilim 2. defa yatay geçiş için yıl sonunda başvuru yapabilir miyim? Yapsam bile kabul edilme olasılığım var mıdır?

  • Gri Bilge 21 Şubat 2015 Saat: 21:29 #

   başvuru yapabilirsiniz gnonuzla temmuzda.

 16. hilal 22 Şubat 2015 Saat: 13:36 #

  Gano ile bilecik üniversitesinden ululdağ üniversitesine geçiş yaptım. şuanda 2. sınıfım. Amacım istanbul üniversitesi idi. bir kez daha gano ile geçiş yapma hakkım var mı ?

  • Gri Bilge 23 Şubat 2015 Saat: 13:45 #

   evet var

 17. cancan 22 Şubat 2015 Saat: 15:05 #

  Teşekkür ederim peki birkez merkezi yerleştirme puanımla yatay geçiş yaptığım için kabul edilme oranım nedir?

 18. Doğan 22 Şubat 2015 Saat: 22:17 #

  Merhaba hocam ben bu sene ikinci üniversite kapsamında aöf adalet bölümünü okuyorum güz dönemi not ortalamam 3.95 fakat ben İstanbul Üniversitesi Adalet uzaktan eğitim bölümüne geçmek istiyorum böyle bi şansım var mı varsa eğer bunun için ne yapmam lazım ne zaman başvuru yapmam gerekiyor? ikinci dönem sonunda kayıt sildirip yeniden istanbul üniversitesine mi kayıt yaptırmam lazım eğer kayıt sildirirsem aöf 1. Sınıfta aldığım dersleri sayarlar mı? Yada yatay geçiş yapmam mümkün mü? Yardımcı olursanız sevinirim

  • Gri Bilge 25 Şubat 2015 Saat: 18:42 #

   istanbui üni auzef’e telefonla ulaşırsanız geçiş konusunda sizi bilgilendirebilirler.

 19. elif 22 Şubat 2015 Saat: 22:42 #

  okuduğum üniversitede kurum içi başka bir bölüme yatay geçiş yaptım .şu an 2. sınıfım . 3. sınıf başında kurumlar arası başka bi üniversiteye okuduğum bölümüne geçiş yapabilir miyim?? sadece 1 kez yatay geçiş yapılır diye yazıyor yeni yönetmelikte. bir kez yapılması ne demek ? ben tekrar yapamaz mıyım. cevap bekliyorum teşekkür ederim

  • Gri Bilge 23 Şubat 2015 Saat: 13:46 #

   gno ile başvurabilirsiniz. ösys puanıyla yapamazsınız.

 20. elif 22 Şubat 2015 Saat: 22:49 #

  hurriyet.com.tr/gundem/27963866.asp bu linkte sadece bir kez yatay geçiş yapılır diyor . bunu açıklayabilir misiniz? ben bi kez yaptım. aynı üniversitede. ama şimdi başka bi üniversiteye yatay geçişle geçemez miyim???? lütfen cevaplayınn

  • Gri Bilge 23 Şubat 2015 Saat: 13:18 #

   ÖSYS puanınızla bir kez gno ile istediğiniz kadar yatay geçiş başvurusu yapabilirsiniz.

 21. vedat 23 Şubat 2015 Saat: 11:47 #

  dgs ile muğla üniversitesine geçiş yaptım. muğla üniversitesinden başka bir üniversiteye geçiş yapabilirmiyim.

  • vedat 23 Şubat 2015 Saat: 11:52 #

   başka bir üniversiteye yatay geçiş yapabilirmiyim

  • Gri Bilge 23 Şubat 2015 Saat: 13:20 #

   evet gno ile yapabilirsiniz.

 22. İsmail 23 Şubat 2015 Saat: 20:46 #

  Hocam ben şimdi okuduğum üniversitede kurum içi yatay geçişe başvurdum kazandım kazandığım bölüme gitmekten vazgeçtim bunun geri dönüşü oluyormu

  • Gri Bilge 24 Şubat 2015 Saat: 12:34 #

   oluyor kayıt yaptırmazsanız.

 23. derya 25 Şubat 2015 Saat: 20:30 #

  Merhaba ben auzef ten okuduğum bölümden farklı bi orgun bölüme yatay geçiş yaptım bahar döneminde tekrar farklı bi bölüme gecis yapma hakkım var mı kurum içi gecis diye bişey var istedigim bolum icin boyle bisey yapmam gerekiyomus böyle bi hakkım var mı yardimci olursaniz sevinirim.

  • Gri Bilge 25 Şubat 2015 Saat: 20:36 #

   Genel not ortalamasıyla hem kurum içinde hem de kurumlar arası geçiş hakkınız bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın


Site içinde arama yapabilirsiniz: