Sorularla Yatay Geçiş

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız 

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10′u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

Etiketler: , , ,

  

1.446 Yorum : “Sorularla Yatay Geçiş”

 1. cagdas hukukcu 28 Ağustos 2013 Saat: 11:55 #

  Ben kamuda gorevli bir Memurum..Her universtenin ayri bir yatay gecisle ilgili yonetmeligi var. Ben kocaeli hukuk fakultesini bu sene kazandim. Fakat kocaelide memurken Ankaraya tayinim cikti, bu durumda kocaeli üniversitesine kayit yaptirmam gerekiyo. Ankara Gazi Üniversitesi ne yatay gecis kosullarinda ozel bir durum olan bu husus hakkında bir bilgi yok. Bu seneki taban puanim gazinin taban puanina yetiyo.. ama benim bu magduriyetime bir care yok. Benim dusuncem kayit yaptırdıktan sonra gaziye yatay gecis yapmak istiyorum ama bir maddeye bagli bir aciklama yok..inernet sitesinden ulaşamadım. Ayni durum kocaeli unv icinse boyle bir durumda madde4 g fikrasinda aciklama var ve gecis hakki sunuyo. Lakin gecmek istdigim gazi unvde boyle bir maddeye ulasamdim.. bu konuda bir tavsiye bir dusunceye cok ihtiyacim var lutfen yardimci olursaniz sevinirm..

  • erhan akıncı 22 Ocak 2014 Saat: 23:36 #

   Merhabalar benimde şu an buna benzer bir sorunum var siz ne yaptınız benden bir adım öndesiniz eğer bilgi verirseniz çok sevinirim.

 2. ela 29 Ağustos 2013 Saat: 08:39 #

  yatay geçişte yedek olanlar asil gelmeyince nasıl yedeklere sıra geldiğini nasıl öğrenebiliriz sitede yazar mı

 3. derin 29 Ağustos 2013 Saat: 09:22 #

  yatay geçiş sadece 2 kez yapılıyor deniliyor peki bu daha önce başvurduğumuz unv için mi 2 kez geçerli yoksa tümü için mi yani ben şimdi 1 ünv başvurdum olmadı tekrar başvurdum aynı ünv bu şekilde mi yoksa sadece toplamda mı 2 hakkımız var bu yıl başvurdum bir yere seneye tekrar başka yere başvurdum olmazsa daha hakkım yok mu yani?biraz karışık oldu ama umarım anlatabilmişimdir:)

 4. ela 29 Ağustos 2013 Saat: 09:24 #

  asıllar kayıt yapmazsa yedeklerin nasıl haberi olcak nerden bakılıyo yardımcı olabilir misiniz?

 5. by yamanuni 30 Ağustos 2013 Saat: 08:31 #

  Arkadaşlar benimde kafama takılan bir soru var ve acilen bilen birilerinin yardımına ihtiyacım var.Yatay gecişte birden fazla uniye başvurdum ve ilk unin sonucları ve kayıtları belli oldu.Şimdi ben ilk başvurduğum uniye gidip kayıt yaptırsam ikinci uninin sonucları acıklanıp asıl listede olmam durumunda ilk uniden kaydımı sildirip ikinci uniye kayıt yapabilirmiyim… İkilemde kaldım yardımcı olursanız sevinirim.Cünkü kayıt yapmam ve 2.unide de asıl da olmam durumunda 2.yi tercih edip ona kayıt yaptıracam…

 6. busra aktas 31 Ağustos 2013 Saat: 13:12 #

  yatay geçiş le Erciyes bilgisaya müh 1. öğretim kazandım şuanda ama öncelikle kırıkkaleye gitmek istiyorum.Kırıkkalde erciyesin kaydından sonra açıklanıyor.Kırıkkale gelmezse erciyesi de kaybetmek istemiyorum. Yani erciyese kayıt yaptırıp ..kırıkkale açıklandığında , erciyese kayıt sildirip kırıkkaleye yapabilir miyim ? yada ikisine aynı anda kayıt yaptırıp istediğime gidebilir miyim ?

 7. Alperen Mert 31 Ağustos 2013 Saat: 13:43 #

  Merhaba ben daha yeni bu sene üniversiteye girdim.İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım.Yedinci tercihimdi ve hiç de istemeyerek girdim o üniversiteye ve bölüme.Birinci sınıfın sonunda çok büyük ihtimalle ya İTÜ yada ODTÜ inşaat mühendisliğine geçiş yapmak istiyorum.İTÜ İnşaat yada ODTÜ İnşaatın yatay geçiş kontenjanı ne peki?

  • semih 03 Ekim 2013 Saat: 13:11 #

   tabi canım başka ne istersin direk odtü inşaat diploması versinler.. önce yatay geçisin ne demek olduğunu öğrenirsen daha iyi olur ya da seneye tekrar sınava gir kazandığın bölüm 25000 üstü ile alıyor istediğin bölüm 5000 ile..

 8. şerif 03 Eylül 2013 Saat: 09:00 #

  3 ünivesiteye baş vurdum 1 tanesi belli oldu ama diğer üniversiteler daha belli olmadan bu üniversitenin kayıt dönemi bitiyor ne yapmalıyım

 9. ilknur 06 Eylül 2013 Saat: 13:20 #

  iyi günler çanakkale 18 mart üniversitesine yatay geçişle kabul edildim.kayıt olmak için eski ünversitemden kaydımı sildirmem gerekli mi? yani kayıttan önce eski üniversiteme gitmelimiyim?

 10. yusuf 07 Eylül 2013 Saat: 12:30 #

  merhaba ben kastamonu üniversitesinde sosyal bilgiler ögrt. kazandım ve ilk seneden erzurum a egçmek istiyorum il dönemde geçmek gibi bir durum varmı ltfen acil yardım edin ?

 11. ekrem bolayır 07 Eylül 2013 Saat: 12:33 #

  mrb bn sosyal bilgler kzandım yanlız türkçe istiyordum bölümüm ler arası geçiş varmı ltfen yrdm edn

 12. didem 08 Eylül 2013 Saat: 19:32 #

  iyi akşamlar ben bu yıl mustafa kemal üniversitesi reyhanlı myo 2 yıllık bankacılık bölümünü kazandım ama ben iskenderun myo okulunda sivil havacılık 4 yıılık bölüme yatay geçiş yapmak istiyorum sizce olurmu ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkürler

 13. zgr 10 Eylül 2013 Saat: 10:23 #

  kimse yardımcı olmuyor :S

 14. BAŞAK 11 Eylül 2013 Saat: 13:36 #

  İlgilenirseniz sevinirim. Arkadaşlar ben şuan vakıf üniverstiesinde okumaya başlayacağım ama Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakulteisne geçiş yapmak istiyorum. Vakıf üniversitesinden öğrenciler alınıyormu bilen varsa, yardımcı olursanız sevinirim. Okuluda aradım meşgulde hep.

 15. sngl 16 Eylül 2013 Saat: 18:28 #

  lütfen yardımcı olun arkadaşlar dördüncü sınıf için yatay geçiş yapabilirmiyim? üçüncü sınıfın sonunda başvuru yapsam olurmu?

  • arzu 05 Şubat 2014 Saat: 14:57 #

   son sınıfta geçiş yapamazsınız

 16. buse 17 Eylül 2013 Saat: 20:35 #

  çapa tıptan ege tıpa geçiş yapılabiliyor mu??

 17. tuğçe 27 Eylül 2013 Saat: 07:51 #

  Ben istanbul ünv. Pdr bölümüne geçiş düşünüyorum fakat çevremden duyduguma göre ösys puanının cok onemli oldugunu ve % 60/70 ini etkiledigi sonucu var bu dogrumudur bir de benim puanimla 20/ 25 puan farkı var unv. taban puaniyla yardimcı olursaniz çok sevinirim.

 18. Eroğul 04 Ekim 2013 Saat: 12:47 #

  iyi günler diş hekimliği 3. sınıfı başarıyla tamamlayıp yatay geçiş başvurusunda bulundum . . . okuluna ve kabul edildim intibak programının dolmasından sonra derslerinde uyuşmazlık var bunları alman gerekiyor denildi ve yıl kaybetmeme neden olundu yıl kaybetmemek için önerebiliceğiniz bir şey varmı ?

 19. tolga 06 Ekim 2013 Saat: 00:36 #

  arkadaşlar; ben bir üniversitede hukuk eğitimi alıyorum 1. sınıfa başladım bu sene..ama bu okul benim ikinci üniversitem oldugu için normalde 9 tane olan dersimin 6 sından muafım.yani tüm yıl boyunca sadece 3 ders görücem…ben yatay geçiş yapmak istiyorum.bir çok üniversitenin yatay geçiş yönetmeliğine baktım, öğrenci işleriylede görüştüm ama tatmin edici bir cevap alamadım.. sorum ise; sadece 3 ders alacağım için yılsonunda yatay geçiş yapmak istediğim üniversite” kardeşim zaten sadece 3 ders almışsın burda 7-8 ders alan öğrenci var seni nasıl onlarla eşit tutayım” yada ” en az şu kadar ders almanız lazım” diye bir şey söleyebilirlermi … ona göre üst sınıftan ders alıcam..eğer muafiyet onlar için önemli değilse üst sınıftan ders almayıp sadece bu 3 ders için kasıcamm….

  LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN….

 20. halit 17 Ekim 2013 Saat: 17:31 #

  itüde hazırlık okudum kaldım. geçemedim. 2. senede geçeceğimi düşünmüyorum.türkçe eğitim veren bir üniversiteye yatay geçiş oluyor mu?

 21. Atahan 18 Ekim 2013 Saat: 13:25 #

  merhaba ben öss sınavına girmeden kıbrısda özel bir üniversitede okuyorum ama devlet üniversitesine geçiş yapmak istiyorum.Ankara üniversitesi başta olmak üzere bir devlet üni. geçiş yapmak istiyorum.Yapabilirmiyim yada yapamazmıyım yada ne yapmam lazım bunun hakkında beni lütfen bilgilendirirmisiniz(bu arada yabancı uyruklu passaportumda var acaba bu konuda benim işime yararmı ?)

 22. kemal 22 Ekim 2013 Saat: 19:24 #

  Ben yeni tıp öğrencisiyim inşaat fakültesine geçtim kurum içi yaparak amacım başka üniversite yıl kaybı olmadan kurum içi yaptıktan sonra yeni ek 1 maddesi ile başka üniversiteye geçebilir miyim?

  • Mustafa 17 Kasım 2013 Saat: 00:48 #

   üniversite içi geçiş yaptınız ve yeni bölümünüz ile başka bir üniversiteye geçme istiyorsunuz?
   eğer doğru anladıysam bunu bizzat ben yaptım.Ama okuldan okula değişiyorsa yanlış bilgilendirmek istemem. Saygılar.

 23. Ayşe Kabaklı 12 Kasım 2013 Saat: 17:33 #

  Kurum içi yatay geçiş yapabilmek için not ortalamasının yanı sıra geçmek istediğin bölümün ösym en düşük taban puanının altında olmaması gerekiyormuş.Bu taban puanlarına özel üniversiteler dahil midir?

  • arzu 05 Şubat 2014 Saat: 14:56 #

   bütlere kalmadığın ve şartlı dersin olmadığı sürece notun önemli değil

 24. oguzhan 19 Kasım 2013 Saat: 10:54 #

  Merhaba ben hazırlık okuyorum inşaat mühendisligi ama yapamıcamı anladım bu sene ilk senem hazırlıkta.kaldıgım taktirde puanımın yetti başka türkçe inşaat mühendisligine geçebiliyormuyum ??

 25. hatice 06 Aralık 2013 Saat: 15:41 #

  Ben cukurovada farabi ögrencisiyim 3 sinifim ben 3.sinifin 1. dönemi bittiginde yatay gecise basvurabilirmiyim

 26. Murat çetin 26 Aralık 2013 Saat: 22:37 #

  Ben endüstri Meslek lisesi mezunuyum sınavsız geçiş sistemiyle Atatürk Üniversitesi Elektronik haberleşme 2 yıllık bölümüne yerleştirildim halada okumaktayım. 1. sınıfın 1.dönemini bitirmek üzereyim. Aynı bölümün 2.dönem ve diğer bir yılını başka bir üniversitede okumak için gereken işlemler nelerdir ? nasıl geçebilirim ? Yardımcı olursanız sevinirim..

 27. özkan kaya 28 Aralık 2013 Saat: 12:18 #

  mrb ben seçmeli hazırlık sınıfı okudum ve başarısız oldum bu benim yatay geçiş yapmamı engellermi

 28. seda 29 Aralık 2013 Saat: 19:48 #

  ii aksamlar erciyes üniversitesi farabi basvuru tarihleri belli oldu mu bilgi verirseniz sevinirim önemli benm için simdiden tesekkürler ii aksamlar

 29. Mehmet KÜLEKCİ 14 Ocak 2014 Saat: 21:04 #

  Sağlık özrüne dayalı olarak (sağlık kurulu raporu ile) ailemin bulunduğu ildeki bir üniversitenin aynı bölümüne yatay geçiş yapabilirmiyim.Bunun başka şartları varmıdır?Teşekkürler

 30. vakkas 21 Ocak 2014 Saat: 01:14 #

  bütlere giren bir öğrenci yatay geçişe başvuru yapabiliyo mu ? ve (DC) şartlı dersinin olması geçiş için bir engelmi ? yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür edrimm .
  ( kurumlar arası )

  • arzu 05 Şubat 2014 Saat: 14:58 #

   bütlere giren öğrengi baş vuru yapamaz agno en az 2
   olmalı

 31. aleyna 21 Ocak 2014 Saat: 17:06 #

  özel yetenek sınavıyla bir okula ve bölüme girdiğimiz zaman öss puanıyla alan bölüme yatay geçiş yapamıyormuşuz doğru mu bu?

 32. aysenur 30 Ocak 2014 Saat: 21:17 #

  benim acil bir sorun olacakttı acaba dönem arası yatay geçiş de sadece ösym puanına göre mi öğrenci alınıyor yoksa ortalamayla mı alınıyor

 33. arzu 05 Şubat 2014 Saat: 14:53 #

  ben 2 yıllık bir bölüm okuyorum. 1. sınıfım ve bana ara dönemde yatay geçiş yapabileceğimi söylediler ama baş vuru için geciktim bu dönem için başvuruyu nasıl yapabilirim yani tekrar hak tanırlarmı (kontejyan dolmazsa)? bide ben 2 yıllık okuyorum ya 1. sınıfın sonunda başvuru yapa bilirmiyim ? (son sınıfta yataygeçiş yok diyorlar)

 34. berivan 06 Şubat 2014 Saat: 09:40 #

  Merhaba ben birinci sınfın sonunda yatay geçiş yapmayı düşünüyorum ama ortalama sıfırlanıyor diye bir şey duydum yani şimdi benim 1. sınıfta yaptığım ortalama oraya gittiğimde silinecek ve 3 yılın mı ortalaması alınacak. Bu büyük bir dezavantaj değil mi ?

 35. Yeliz 10 Şubat 2014 Saat: 13:28 #

  Yatay geçiş için ayrılan süre dolduğunda tekrar başvuru yapabilir miyim

 36. feyza 10 Şubat 2014 Saat: 22:57 #

  merhaba ben bu sene 3. sınıfa kurumlararası yatay geçiş yaptım sorum şu bu dönem 1.8 in altında kaldım bu durumda ikinci dönem ders alabilecek miyim ? not yükseltme durumum yok çünkü açılan dersler sadece bir dönem açılıyor ve 2. dönem için sadece 1 dönem ders aldığım için not yükseltmek için dersim yok çünkü ikinci dönem ders almadım yani normal bir 3. sınıf değilim normal derken 1. sınıftan itibaren bu okulda olan bir 3. sınıf değilim ama sistemde 3. sınıf görünüyorum bununla ilgili günlerdir araştırıyorum soruyorum kimsenin bildiği yok ve artık gerçekten bunalıma girdim bir çözüm bulamıyorum yanıt bulamıyorum lütfen en ufak bir bilgisi olan varsa bana cevap verin

 37. feyza 10 Şubat 2014 Saat: 23:22 #

  Yapamazsiniz malesef

 38. EsmaSerhat 28 Şubat 2014 Saat: 15:33 #

  merhaba arkadaşlar ben yozgat bozok üniversitesi bilgisayar destekli tasarım animasyon bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. birinci dönem derslere bir kaç gün girebildim. bi kaç sorun çıktı memlekete dönmek zorunda kaldım. yani birinci dönem okumadım. şimdi programlama bölümüne geçip memlekette devam etmek istiyorum ne yapabilirim bunun için lütfen bilen varsa çok acil cevap versin. teşekkürler…

 39. popidiq 06 Mart 2014 Saat: 00:31 #

  ösym puanı yatay ge.iş yaparken çok önemli mi?

 40. emre 07 Mart 2014 Saat: 14:24 #

  benim annemin bakım zorunluluğu var ve ben başka bir şehirde üniversite okuyorum annemden dolayı yatay geçiş yapabilirmiyim?

 41. sümeyra 11 Mart 2014 Saat: 21:32 #

  benim durumum biraz vahim ve maalesef hiçbir sitede sorularımın cevabını bulamadım.
  vakıf üniversitesinde yüzde elli bursluyum ve “ingilizce öğretmenliği” bölümündeyim ayrıca “hazırlık okulundayım”. ancak bir devlet üniversitesinin “ilahiyat” bölümüne geçmek istiyorum yani tamamen farklı bir bölüme. bu sene ygs sınavına da girmedim. almış olduğum puanla geçiş yapma ihtimalim var mı? varsa ek puanım kırılacak mı ve ne kadar kırılacak? bilen varsa lütfen cevap istiyorum!!!!

 42. birce 13 Nisan 2014 Saat: 12:54 #

  enerji sistemleri mühendisliği okuyorum ve her okulda olmayan bir bölüm başka bir mühendislik dalı için yatay geçiş başvuru yapabilir miyim? eşdeğer diploma programına göre uygun mu değil mi nereden bakabilirim?

Bir Cevap Yazın


Site içinde arama yapabilirsiniz: