Sorularla Yatay Geçiş

Sorularla Yatay Geçiş

77067
2282
PAYLAŞ

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

[box type=”tick”]2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız [/box]

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

2282 YORUMLAR

 1. merhaba ben 2 yıllık açıktan sosyal hizmetler bölümü kazandım. yatay geçişle 4 yıllık örgün üniversiteye nasıl geçebilirim

 2. Merhaba ,ben merkezi puanla yatay gecis yaptim 1.siniftayim gno ile yariyilda baska universiteye gecis yapabilir miyim?

   • Yapabilirsin bende merkezi puanımla geçiş yapıp yıl sonunda ortalamam ile başka bi üniversiteye geçiş yaptım

    • Kaç defa yatay geçiş yapabiliriz,Mesela ben 2 yıllık bölümde 1.sınıftayım bu yarıyılda bi üniversiteye yatay geçiş yapıp yıl sonunda başka bir üniversiteye geçiş yapabilirmiyim

 3. Merhabalar. Ben şuan besyo3. Sinif ögrencisiyim. Ara dönemde geçiş yapabilir miyim? Veya 3. Sinifin sonu da?

 4. BEN BİR KERE YATAY GEÇİŞ YAPTIM KABUL OLDU . ( 1 . SINIFTA ) … BİR DAHA YATAY GEÇİŞ YAPABİLİR MİYİM ?

 5. mrhba ben dikey geçiş ile özel üniversitede %50 burslu okuyorum burda bazı derslerim sayılmadı ve mecburen alttan ders alıyorum başka üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum bu mümkün mü??

 6. Merhaba,
  Ben Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi sosyal hizmet 2. Sınıfa geçtim bu yıl. Sorum şu, yatay geçişte akademik dönemin mi not ortalamasına bakılıyor, yoksa 1. Sınıftan günümüze kadar oluşan not ortalamasına mı?

 7. Hazırlık sınıfında kaldım ama geçen sene dönem arasında geçiş yaptım başka ile o ildeki okulda hazırlık sınıfında kaldım bu sende tekrar Hazırlık olmayan bi yere geçiş yapabilir miyim yani hazırlıkta 2.kez geçiş yapabilir miyim

  • ben yarı dönemde yatay geçiş yaptım geldiğim ünide hazırlık okudum ve başarısız oldum şimdi türkçe bölüme geçiş yapabiliyormuyum.

 8. merhaba kızım kıbrıs yakın doğu üniversitesinde hazırlık okuyor. birinci sınıfı yüksek puanla bitirip türkiye deki devlet okuluna yatay geçiş yapmak istiyor, yapabilirmi?

 9. Merhaba ben dokuz Eylül Üniversitesinden Anadolu Üniversitesine merkezi sistem ile geçiş yaptım 1 yıl okuduktan sonra ondokuz Mayıs Üniversitesine not ortalamam ile tekrar yatay geçiş yaptım şimdi tekrar dokuz Eylül Üniversitesine başvuru yapsam kabul edilir mi

 10. Merhaba ben dokuz Eylül Üniversitesinden Anadolu Üniversitesine merkezi sistem ile geçiş yaptım 1 yıl okuduktan sonra ondokuz Mayıs Üniversitesine not ortalamam ile tekrar yatay geçiş yaptım şimdi tekrar dokuz Eylül Üniversitesine başvuru yapsam kabul edilir mi yani merkezi sistem ile yaptığım başvuru üzerinden 2 yıl geçmiş olacak 2 yıl sonra kayıt hakkı kazandığım okula geri dönebilir miyim

 11. Merhabalar ben bu yil gazi insaat muhendisligi teknoloji fakultesini kazandim gazi insaat muhendisligi muhendislik fakultesini 1,5 puanla kacirdim seneye yatay gecusle muhendislik fakultesine gecmek istiyorum
  Benim suan okudugum okulda dersler turkce veriliyor gecmek istedigim fakultede ise %30 ingilizce veriliyor bu durum gecis yapmami engeller mi?

 12. Ben 2014 yilinda sinava girdim ver üni yerlestim simdi myp ile düzce tıpa yatay gecis yapmak istiyorum benim puanim 458 duzce tipin taban puani 457 ve 2015 taban puani 446 yani benimle birlikte bu sene 2015 girisliler de yaty gecise basvurucak ve puani ben den dusuk olan 2015 girisliler basvuru yapabilicek bu durumda benim şansım artmıs oluyor degilmi yani eger basvuran sayisi acilan kontenjani gecerse .. Yoksa 2014 girisliler kendi arasinda 2015 girisliler kendi arasinda mi degerlendiriliyor … Bir de her okul güz doneminde %30 kontenjan acmak zorunda mi ve bu %30 a diger yatay gecisler dahil mi

 13. Merhaba ben dokuz Eylül Üniversitesinden Anadolu Üniversitesine merkezi sistem ile geçiş yaptım 1 yıl okuduktan sonra ondokuz Mayıs Üniversitesine not ortalamam ile tekrar yatay geçiş yaptım şimdi tekrar dokuz Eylül Üniversitesine merkezi sistem ile başvuru yapsam kabul edilir mi yani merkezi sistem yatay geçiş üstünden 2 yıl geçmiş olacak yinede geri dönebilir miyim

 14. meraba ben İstanbul Maltepe üniversitesi İngilizce pdr hazırlıta okuyorum yarı dönemde geçiş yapmak istiyorum lys puanımla puanım tutuyo geçiş yapabilirmiyim

 15. Merhaba, İzmir Üniversitesi ücretli 2. sınıf Psikoloji öğrencisiyim. ÖSYM puanım 320, İyi sayılmaz. Sadece GNO ile herhangi bir devlet üniversitesine geçiş yapabilmem için EN AZ kaç ortalama yapmam gerek. (En azından baraj puan) (Standartları biliyorsunuzdur)

 16. kurum içi bölümler arası yatay geçiş yaparak ön lisans ağız ve diş sağlığı programından anestezi bölümüne geçişim kabul edildi. 1. yılın sonunda başvuruda bulundum. 3. döneme kaydımı yapıp alttan ders almam mı gerekiyor yoksa ilk yılı baştan mı okumam gerek.

 17. 2.sınıfın 2.döneminde myp ile başka bir bölüme yatay geçiş yaptıktan sonra 3.sınıfın başında ortalama ile tekrar yatay geçiş yapabilir miyim? alttan dersler(farklı bölüme geçmemden dolayı olan) buna engel olur mu?

 18. Merhaba, ben inönü üniversitesi okul öncesi öğretmenliği 1.sınıf 2.öğretim öğrencisiyim. Ikinci yılımda yani seneye yine inönü üniversitesinde PDRye geçiş yapabilir miyim ? Derslerimiz uygun mu olur mu ?

  • gno benzer bölümlere geçiş yapılabiliyor. myp ile puan türünüz uygunsa geçiş yapabilirsiniz.

 19. Ben hazırlıkta okuyorum 2 donem baska bi universiteye gecicem fakat orda hazırlık yok ben birinci donem goremedigi dersleri nasıl,telafi edicem yani bu sekilde sınıfı gecebilirmiyim

 20. merhaba ben vakıf unıversitesinden başka bir vakıf üniversitesine 1. sınıfta geçiş yaptım. . sınıfın sonunda GNO ya göre devlete geciş yapabilirmiyim.

 21. Ben hazırlıkta kaldım başka bir üniversiteye ilitam olarak geçiş yapma imkanım olabilirmi. Örgün olarak okula devam etme şansım yok artık.

 22. Merhaba ben 3. Sınıfta kayıt dondurdum yatay geçiş yapıp 3. Sınıftan devam edebilir miyim ? Birde bu yatay geçiş için kabul edilmiştim fakat gitmedim o okula 2. Dönemde kabul edilme şansım var mıdır

  • evet ancak siz lisans okuduğunuz için bahar dönemi öncesi ilgili üniversite başvuru kabul etmeyebilir.

 23. Merhaba 1. Sinifim fakat guz dönemi kaydimi dondurdum bahar dönemi merkezi sistemle başka bir üniversiteye gecis yapabilir miyim?

 24. Devlet universitesinde ozel universiteye tam bursli yatay gecis yapilabilir mi (not:puanim univrrsitenin tam burslu puanin ustunde)

 25. Merhaba ben inönü üniversitesi örgün eğitimden 3.sınıfta inönü uzaktan eğitime geçiş yatım tekrar inönü örgün eğitime geçiş yapma hakkım var mı 3. sınıf ikinci dönemde

 26. Merhaba ben birdefa devlet önüversitesinden özel üniversiteye yatay geçiş yaptım ygs puanı ile acaba yine başka ünüversite başka büleme yatay kulanabilirmiyim

 27. Ben 3.sınıf öğrencisiyim bu 3.okulum 2 defa yatay geçiş yaptım bir kez daha yatay geçiş yapabilir miyim ?

 28. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim bu sene sonunda yatay geçiş yapmayı düşünüyorum.. geçiş yapacağım üniversite ile şimdiki üniversitemin ders kredileri uyusuyo ama acts leri geçiş yapmak istediğim üniversite de daha yüksek bu durumda aldığım dersleri tekrar almam gerekir mi

 29. Merhaba Yakın Doğu Tıp 2. sınıf öğrencisiyim, bu yıl sınıfta kalırsam yani 3’e geçemezsem yinede yatay geçiş için başvurabilirmiyim? (2 sınıf tekrarı yapacağım)

 30. Merhabalar
  Ben merkezi puanla yatay gecis yapmak istiyorum ama merak ettigim su an okudugum universitede sinifta kalirsam yine de yatay gecis yapabilir miyim ? Muhendislik okuyorum merkezi puanla tipa gecmek istiyorum

 31. Merhabalar. Benim şuan okuduğum bölümde bölüm başkanının koyduğu bir ders var ve aynı bölümlerin başka ünilerinde bu ders yok dersten geçtim ama sıkıntılı bir ders geçiş yaparken o dersten kalırsam eğer sıkıntı olur mu çünkü onların müfredatında yok

 32. Selam ben adü de radyo tv sinema okuyorm 1..snıfm devamszlıktan kaldm ösym puanm 345. Puanı 300 olan beüde tarih bölümne gçmek istyorum. Sizce olablr mi

 33. Merhabalar öncelikle bütün konuları inceledim yatay geçiş hakkında fakat bu sorduklarıma bir cevap bulamadım buna göre de birkaç sorum olacaktı, Akdeniz Üni pazarlama ve reklamcılık okuyorum İkinci öğretimim. 1. Dönem Harcımı yatırdım derslerimi seçtim ama Bazı sıkıntılar yüzünden vizelere ve finallere giremedim okula gidemedim fakat yerleştiğim puan türü YGS-6’dı Merkezi Yerleştirme Puanımla buna göre;

  1-Yatay geçiş yapabilir miyim?
  2-Yine seçeceğim bölüm illa YGS-6 puan türünde mi olması gerek ? OBP Puanı ile giremez miyim ya da YGS-1/2/3/4
  3-Yatay geçiş yapabilmem için 2. dönemde harç yatırıp okula gitmem gerekiyor mu ? Gitmesem bile dersleri seçmiş olmam gerekiyor mu?
  4-Yatay geçiş için duyurulan puanlar üniversitelerin kendi web sitelerinde mi duyuruluyor ?
  5-Yatay geçiş yapmak istediğimi bulunduğum fakültenin öğrenci işlerine belirtmem gerekir mi?
  Çok soru sordum farkındayım fakat cidden benim için önemi büyük bir konu cevaplarsanız sevinirim.

 34. Disiplin cezası almak yatay geçişe engel değildir!!! Disiplin cezası aldıgınız için başvurunuzu kabul etmeyen üniversiteler idari suç işlemektedir. Hakkınızı arayın. Size bunu şart koşamazlar.

 35. Merhaba ben istanbul auzef tıbbi dokumantasyon ve sekreterlik 1. Sınıfım bu yaz ilk ve acil yardım bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum ama farklı üniversiteye böyle bir şansım var mı? şimdiden teşekkür ederim??

 36. Bir özel üniversiteden Atatürk üniversitesine agno ile yatay geçiş yaptım ama kredi uyuşmazlığı var dediler ve 1.sınıftan yeniden başlattılar. 2.sınıfa tekrardan agno ile yatay geçiş hakkım var mı? Yoksa 2. sınıftan 3. sınıfa geçerken var mı? Teşekkürler…

 37. MRB. BEN GAZI ÜNV DE TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK OKUYORUM. ŞİMDİ AKADEMİK ORTALAMAM ILE RADYOLOJI TEKNIKERLIĞINE ANESTEZI VEYA SAĞLIĞIN BAŞKA BİR ÖNLISANS PROGRMNA GEÇİŞ YAPMAK İSTİYORUM. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜMÜZ BIZIM OKULUN BÖYLE BI GEÇİŞ YAPMADIĞINI SÖYLEDİ. SIZCE BU MÜMKÜN MÜ? LÜTFEN BILGI OLAN ACI CVP YAZSIN

 38. Mrb bişey sorsbilirmiyim bwn 3 sene önce yatak geçiş hakkımı kullandım ama bu sene kaydimi yenilemedm tekrar yatay geçiş yapabilirmisinz lütfen bilen yardimci olurmu

 39. Merhaba. Ben onlisansta yatay gecis yaptim sonrasinda dgs ile lisans bolumune gecis yaptim. Bolumum ingilizce oldugu icin turkce egitim veren universiteye gecis yapmak istiyorum yapabilirmiyim?

 40. Merhabalar bu yıl 1. Sınıfım merkezi yerlestirme ile gecis yapabilirmiyim yani 2.sinif icin baska üni istiyorum. Önlisans ögrencisiyim.

 41. Ben pazarlama bölümü nu kazandım bu yıl sbmyo okuyodum ama ailevi nedenlerden dolayı 1. Yarıyıl in final sınavının 1 dersten katılabildm yani 1. Dönem bile bitmedi hatta 2. Dönem hiç gitmedim
  Dondurma işlemi ne hiç bilmiyorum
  Yine 1. Sınıftan da olsa bu bölümü mu memleketi më aldırmak istoyorum mümkünmü acaba ?

BİR CEVAP BIRAK