Sorularla Yatay Geçiş

Sorularla Yatay Geçiş

13110
1883
PAYLAŞ

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

[box type=”tick”]2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız [/box]

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

Site içinde arama yapabilirsiniz:

1883 YORUMLAR

 1. size bir sorum olucaktı benim ganom 3,40 ama tüm üniversitelerde 1.sınıfta zorunlu görülen derslerden olan sadece ganoyu bile etkilemeyen temel bilgi teknoloji kullanımından yalnız kaldım.Bu benim yatay geçişimi etkilermi.Yönergeyi okudum bir şey bulamadım

  • bazı üniversitelerde alttan ders problem olabiliyor, üniversiteye danışın. merkezi yerleştirme puanı ile geçişlerde sıkıntı yok

 2. Merhabalar , bu sene 1. senem bitti ve ortalamam 4/3.85
  Lise hayatım ve ygsl/lys iyi değildi düzce üni. makina mühendisligi okuyorum ..

  Benim merak ettigim su itü odtu bou gibi üniversitelerde hiç ösym puanıyla alakali birşeyler göremedim acaba geçiş yapmak istesem bi umut varmıdır ?
  Gno ile geçiş düşünüyorum merkez puanım yetmese de gitme sansım varmı ?

  Teşekkürler simdiden .

  • ösym puanı da gno ile geçişte etkili ancak etkisi nispeten daha azdır, kısacası şansınız var, duyuruları takip edip başvurmanızı öneriyorum.

 3. merhabalar,
  Ben agno ile yatay geçiş yapmayı düşünüyorum ama bazı yerlerde okuduğuma göre geçmeyi düşündüğümüz üniversitenin, bölümünün en az taban puanına eşit olduğu takdirde yapıldığını belirtmişler ancak puanla yapamıycağımız yerlere zaten agno ile başvuru yapmıyormuyuz ?
  Eğer böle ösym taban puanı varsa agno ile geçişin herhangi bir amacı kalmıyor .

 4. eğitim fakültesi öğrencisiyim metalurji ve malzeme mühendisliğine geçiş yapmak istiyorum ancak mührndislik fakültesi 1.öğretim le aramda 13binlik bi fark var ikinci öğretim oluyo onuda ben istemiyorum birde teknoloji fakültesi metalurji ve malzeme oluyo yani kısaca sorum şu teknoloji fakültesini mi önerirsiniz mühendislik fakültesini mi birde mühendislik fakültesi 1.öğretimin başvuru yapsam tutma ihtimali varmıdır merkezi yerleştirme puanıyla başvuru yapıcam

  • merhaba iki alan konusunda da pek bir bilgim yok, taban puanı karşıladığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz elbette üniversiteye göre kabul edilme şansınız değişebilir.

 5. merhaba hacettepe sosyolojiden ortalamamı yüksek tutarak (3.00-4.00 arasında) hacettepe pdrye geçebilmem mümkün müdür kazandığım sene pdr ve sosyoloji arasında 30-35 kadar puan farkı olması engel olur mu

 6. Merhaba. mühedislik 2.sınıfa devlet üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum genel ortalamam 3,22. Sizce umut varmı yoksa yedektenmi zorlayacağım gibi

 7. Merhaba. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Erciyes üniversitesi 2.sınıfa yatay geçiş yapmak istiyorum 2.dönem ganom 3.6 genel ortalamam 3.22. Sizce bu ortalamayla umut var mı? yoksa yedekten mi zorlayacağım?

 8. iyi günler. Ben özel bi Üniversite’de beslenme ve diyetetik okuyorum. Devlete Geçmek istiyorum ama merkezi puanım Geçmek istediğim Üniversitelere göre düşük zaten gnoyla geçiş yapmak istiyorum ama ygsyle alıyorlar bizim bölüme benim Geçmek istediğim mf3 sorun olur mu ilgili üniversitenin öğrenci işlerini Aradım ama ulaşamadım bu bilgi yönetmeliktede tam Geçmiyor

  • gno ile geçişinize engel olmayabilir bu durum, bölümlerin benzer olması yeterli. yine de en doğru bilgiye yök ve öidb’den ulaşabilirsiniz.

 9. merhabalar. ben marmara üniversitesi zihin engelliler öğretmenliği(i.ö.) okuyorum, 1. sınıfı bitirdim. istediğim bölüme geçmek için başvuru yapabilir miyim? ortalamam 3.26 mesela hukuk için başvurabilir miyim?

 10. merhaba ben ktü hukukta okuyorum omü hukuka ösym puanı ile yatay geçiş yapmak istiyorum omüde seçmeli dersler çok fazla bunları alttan alacak mıyım ? ilk dönem ceza hukukundan kaldım ikinci dönem geçtim. omü yıllık(bi vize bi final) ceza hukukunu tekrar alır mıyım ?

  • merhaba, hangi dersi alacağınızı önceden bilemeyiz ancak belirli kredi sınırını tamamlamanız ve farklı dersleri almanız gerekecek, bu dersler geçişten sonra belirlenir.

 11. Merhaba, şuan bir özel üniversitede örgün olarak 1.sınıfı tamamladım, gano 1.50 küsür.Merkezi yerleştirme puanıyla uzaktan öğretime (devlet) geçiş yapmak istiyorum fakat tercih etmek istediğim bölüm, benim puanımdan 5 puan yukarda.Normalde örgünler arasında sadece puanının eşit veya yukarda olduğu bölümleri yazabildiğini biliyorum.Acaba tercih edilecek program uzaktan ve devlet olunca esneme payı var mı diye soracaktım? Yani özetle 5 puan üzerimdeki uzaktan öğretimi (devlet) yazsam girme sansım olur mu?

 12. Merhaba ben geçen sene hazırlıktan 2. Dönem bölümüme geçtim ilk dönem derslerini daha Görmedik ama 2.dönem derslerinde gno ortalamam 3.20 yatay geçişte bir üniversiteye geçersem ilk dönem ve kredisi uyuşmayan derslerin hepsini alttan vermek sorunda mıyım ?

 13. Merhaba.merkezi yerleştirme puanımla yatay geçiş yapmak istiyorum fakat 2014 te yapılan tercihlerde vakıf üniversitesine yerleştirildim kayıt yaptırdım ve şuan hazırlık okuyorum hazırlığı bırakıp yatay geçiş yapmak istiyorum türkçe bir bölüme fakat merkezi yerleştirme puanıma gelen ek puanlarda geçen sene yerleştirildiğim için herhangi bir kesinti olur mu olursada ne gibi bir kesinti olur?

 14. Meraba benim bikaç sorum olacaktı.2014 yılında dgs sınavına girdim ve ek tercihlerden hitit üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü geldi.kaydımı yaptırdım ve 2 ay gittim okula daha sonra bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım ve okulu dondurmadımda kaydım hayla orda.şimdi sormak istediğim şeyler şunlar.tokatta oturuyorum ve gaziosmanpaşaya geçiş yapmak istiyorum merkezi yerleştirme puanı ile mümkün olmayacağı söylendi çünkü puanım yetmiyo .dgs ile gittiğim için o üniversiteye ortalama ile geçiş yapabilme şansım varmıdır.birde bu sene tekrar dgs ye girecem hitit üniversitesinde kaydım duruyorken ben gaziosmanpaşaya tercih yapabilirmiyim.şimdiden sağolun

  • gnonuz yeterliyse yapabilirsiniz, kaydınız duruyorken dgs ile tercih yapmanız mümkündür, tercihlerin ardından kaydınızı aldırabilirsiniz.

 15. yurtdisindan turkiyedeki bir uniye gecis icin sartlar nedir?
  alttan aldigim ders var yinede gecis mumkun olur mu?

 16. slm..bnmde bi sorum olacaktı size..mühendislik üçüncü sınıfı bitirdim.genel ortalamam 2.60 alttan dört dersim var.ama bnlardan üç tanesini yaz okulunda alıp verecem.üçüncü sınıfın ilk döneminin sonunda yaz bahar dönemi başında geçiş yapabilirmiyim?

  • bahar dönemi geçiş her üniversitede kabul edilmiyor, siz 3. sınıfa geçtiniz anladığım kadarıyla, temmuz ayında yapılacak olan geçişlere katılabilirsiniz ancak gnonuz biraz düşük elbette.

 17. Merhaba tip fakultesi ogrencisiyim ilk yilim ama sinifta kaldim osym puanimla baska bir okulun tip fakultesine yatay gecis yapip 1. Siniftan tekrar baslayabilir miyim

 18. Merhaba. Ben yatay geçişle AGNO ile kocaeli üniversitesine geçiş yaptım ve orda hazırlık okudum.bu yıl başka üniversiteye yine AGNO ile yatay geçiş yapabilir miyim?

 19. Merhaba ben çan sistemi ile gectigim bi dersten yataygecisle gececegim okulun gecme notu altinda kaliyorsa o dersi alttan alir miyim

 20. Merhaba su an balikesir tipta 1. Sinif ogrencisiyim sinifta kaldim osym puanima gore yatay gecis yaparak istedigim bir universtenin tip fakultesine gecip 1. Siniftan baslayabilir miyim

  • istediğiniz üniye taban puanın üstündeyseniz başvurabilirsiniz, kabul edilmeniz garanti değildir.

 21. merhaba ben özel bir üniversitede okuyorum hazırlık okudum bu yıl fakat hazırlıgı 1 kur eksık tamamladım yani vermem gereken bir sınav var henüz geçemedim. Ben dokuz eylül üniversitesine gecmek ıstıyorum osym puanım ile işletme(türkçe) bolumune hazırlıgı vermem gerekır mı sizce bir de yatay geçiş de istenilen belgelerde transkript istiyorlar ben hazırlık oldugum için yoktu bende bu şekilde geçebilir miyim ?

  • merhaba, eşdeğer bir belge alınız öğrenci işlerinden, yeni üniversitenizde dil sınavına tabii tutulabilirsiniz.

 22. 1.sınıfı bitirdim yatay geçiş yapacağım okulda hazırlık sınıfı varmış,ben hazırlıktanmı başlıcam ?

 23. Merhabalar. Selçuk Üniversitesi’nden Gazi’ye Ösym puanıyla yatay geçiş yapacağım. Kredi uyuşmazlığı sebebiyle alttan dersim kalır mı? Bu konuda kıstas ulusal kredi midir, yoksa AKTS mi? Ulusal kredide uyuşup, AKTSde uyuşmayan derslerim var. Bazı derslerimin kredisi Gazi’nin kredisinden yalnızca 1 rakam eksik kalıyor buna rağmen yine de ders altta kalır mı?
  Teşekkürler.

 24. merhaba ben 2014te ktü endüstri mühendisliğini kazandım. bu sene hazırlık okudum. merkezi yatay geçiş ile konya selçuk üniversitesine gitmeyi düşünüyorum. fakat asıl istediğim yer eskişehir osmangazi üniversitesi. konya selçuk üniversitesinden ortalama ile tekrar eskişehire gidebiliyomuyum? yani bir kez merkezi yatay geçişle bir kez de ortalama ile yatay geçiş yapabiliyomuyum?

 25. Merhaba ben gemi makineleri işletme mühendisliği 1. sınıfı bitirdim ve benim geçmek istediğim üniversiteyle aramda 2 puan var ve ortalamam 2.80 falan bunlarla yıldız teknik gemi makineleri işletme mühendisliğine yatay geçiş yapabiliyorum zannımca ama benim güz döneminde dersimin biri (denizcilik ingilizcesi 1) dd ydi ve dersin üst versiyonunu(denizcilik ingilizcesi 2) yi bahar döneminde dc yle anca geçtim (yani şartlı geçtim).Bu şartlı dersimin olması yatay geçiş yapmamı engeller mi?Teşekkürler.

  • şartlı geçiş sorun çıkarmaz, myp ile geçişlerde taban puana eşit veya yüksek olmalı. gno ile deneyebilirsiniz, o koşulu sağlayamıyorsanız.

 26. merhaba. ben marmara üniversitesi ingilizce işletme yada cukurova üniv. ing. işletme istiyordum olmadı şimdi mersinde okuyorum bölümüm işletme(%30ingilizce) 1yıl hazırlık okudum geçtim. merkezi yatay geçişişin olacagını sanmıyorum ama kurumlar arası yatay geçişin olma ihtimali varmı ? bide benim okudugum bölüm %30 ingilizce gitmek istedigim yerler %100 ingilizce denklik konusunda sıkıntı olurmu ?

 27. ben sakarya ikinci öğretim de pdr okuyorum hukuk bölümüne geçiş yapabilir miyim. daha önce abimin arkadaşı benzer şeyi yapmış hacettepe de

  • merhabalar, benzer bölümlere geçiş yapılabiliyor, ilgili okulun öğrenci işlerine danışın.

 28. İyi geceler ben merkezi yerlestirme puanina gore ara donem usak üniversitesine gecis yaptım ama dondurdum simdi ikinci kez basvuru yapsam sosyal hizmet icin olur mu

 29. merhaba suan hazırlıgım bıttı fakat tamamlayamadım ösym puanı ile geçiş yapmak ıstıyorum turkce bır bolume puanım da tutuyor kolayca gecebılır mıyım ?

BİR CEVAP BIRAK