Sorularla Yatay Geçiş

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız 

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

Etiketler: , , ,

  

1.505 Yorum : “Sorularla Yatay Geçiş”

 1. musa 14 Haziran 2014 Saat: 10:17 #

  2012 yılında dgs ile itü ye yerleştim ancak zorunlu hazırlık okuluna devam edemedim ve hazırlık sınıfını geçemedim ve bu sene ikinci senem büyük ihtimal ile okuldan atılcam bu sene dgs sınavına tekrar girecem ama itü hazırlık öğrencisi iken başka üniversitesiye yatay geçiş yapabilirmiyim

 2. Muge Bulak 20 Haziran 2014 Saat: 08:45 #

  Ben birinci sinifin sonunda yatay gecisle okuldegistirdim, birinci donem krediyetersizligindiki dersi alamadim. Onun disinda ortalamam dort ama, alamadigim icin alytan iki dersim bar.Fd veya ff ddgil, hic alamafim.Bu yine de alttan ders olarak sayilip yatay gecis yapmama engel olur mu? Bazi okullarin daha once yatay gecis yapan ogrencileri almadiklarini biliyorum, peki bu alttan ders mevzusu icin ne yapabiliriz?

 3. latif 21 Haziran 2014 Saat: 20:54 #

  dgs ile intibaktan sonra özelden devlete yatay geçiş yapılabiliniyormu yapılıyorsa şartı nedir teşekkürler

 4. kubra 25 Haziran 2014 Saat: 19:56 #

  mrb.ben diş hekimliği fakültesinde okuyorum bölümde 1. fakat ortalamam 3,55 devlet üniversitesine geçiş yapmak istiyorum yardımcı olursanız cok sevinirim simdiden tesekkurler.

 5. zeynep 26 Haziran 2014 Saat: 14:18 #

  Mrb adnan Menderes Üniversitesi nde hemşirelik okuyorum mersine yatay geçiş yapmak istiyorum ancak uzaktan eğitim olan derslerden kaldım yatay geçiş yapabilirmiyim biliyorum alttan ders olmaması gerek buna uzaktan eğitim olanlar da dahilmi yardımcı olur musunuz

  • gozde 30 Haziran 2014 Saat: 10:47 #

   bende adnan menderes üni hemşirelik 1. sınıfı bitrdim uzaktan egıtım dersinden kaldım gecis yapabilir mıyım bilmiyorum buyuk ıhtımalle geciş olmuyormus herhangi birşey ögrendiğinde banada haber verirsen sevinirim

  • BERİN 30 Haziran 2014 Saat: 16:54 #

   yatay geçişte basarısız ders engel olmuyor. geçiş yapılabılır

   • AyşeNur 16 Temmuz 2014 Saat: 08:55 #

    Berrin merhaba ben AyşeNur , araştırma yapıyordum yatay geçiş için yazını gördüm , yardımcı olabilirsen çok sevinirim. Benim alttan derslerim var ama özelden devlete geçiş yapmaya çalışıyorum engel değil demişsin bildiğin bir üniversite var mı o konuda esneklik gösteren bildiklerini anlatır mısın teşekkür ederim.

 6. James 29 Haziran 2014 Saat: 09:19 #

  Merhaba benim de yatay geçiş ile ilgili bir kaç sorum olacak.

  Ben İngiliz Edebiyatı bölümünde okuyorum şuan 2. sınıftayım.

  1) Ben elimde transkript, ders içerikleri, disiplin cezası olmadığın dair belge, öğrenci belgesi var. Bunlarla birlikte kaç üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapabilirim ? Elimde üç tane var. İstanbul,Selçuk,Gazi Üniversitesine başvurmak istiyorum. Birde 2013 deki başvuru tarihleri bu yıl içinde aynı mı ?

  2) Erasmusu kendi üniversitemde kazandığım halde başka bir üniversiteye kendi bölümümde devam ederkende yurtdışına gidebilir miyim ? Yani geçtiğim üniversitede erasmus bi önceki üniye mi ait oluyor ?

  3) Birde bu söyledğiim üniversitelere kendim bizzat gitmem gerekiyor mu ? Konyada oturuom, hepsinin öğrenci işlerine gitmem gerekiyor mu ?

 7. James 29 Haziran 2014 Saat: 09:37 #

  Benim ortalama 3.22 Birde derslerin coğu tutmuyor, gördüğüm dersleri bir daha görecekmiyim ? Görmemem lazım yoksa yatay geçiş yapmak çok mantıksız olur. Dersler sayılıyor mu ? Birde benim 2.sınıfta gördüğüm dersler Gazi üniversitesi 3. sınıfta görüyor ben oraya geçiş yaparsam mesela hangi dersleri göreceğim ?

 8. Burcu 30 Haziran 2014 Saat: 21:43 #

  Merhaba ben Dgs ile balıkesir üniversitesi işletme yönetimi programından karabük üniversitesi işletme bölümüne geçiş yaptım. Fakat 1 yıl ingilizce hazırlık sınıfı okudum ve başarılı bir şekilde bitirdim. Bu şartlarda balıkesir üniversitesine yatay geçiş yapabilirmiyim? Şimdiden teşekkürler.

 9. Ali 02 Temmuz 2014 Saat: 23:39 #

  Merhaba ben Erciyes üniversitesi biyosistem müh. okuyorum Uludağ üni. yatay geçiş başvurusu yapacaktım ama hazırlık olduğundan dolayı başvuru yapamıyorum.Muafiyet sınavından da haberim yoktu.Kaydımı dondurup 1 yıl sonraki muafiyet sınavına girsem ve sonra yatay geçiş başvurusu yapabilirmiyim ? Teşekkürler..

 10. zeynep 05 Temmuz 2014 Saat: 13:16 #

  Sorularımıza neden cevap verilmiyor. ..:@

 11. merve 14 Temmuz 2014 Saat: 14:08 #

  Bir şey sorcam.İstanbul üniversitesi bazı bölümlerde kontenjan açmamış.Yök’e bağlı olarak üniversiteler istedikleri bölümlerden kontenjan açmayabilir mi?Bu durum da yatay geçiş yapmak isteyen ne yapabilir?

 12. asi 20 Temmuz 2014 Saat: 10:29 #

  bende kayıt dondurdum bu sene.şimdi ben geçen seneki belgelerle yatay geçiş için başvurabilirmiyim.yoksa yeniden belgeleri çıkartmam lazım mı?:(

 13. gül 22 Temmuz 2014 Saat: 15:06 #

  bilgisayar mühendisliği 3.sınıfa geçtim ortalamam 3,81 İstanbul ankara izmir gelir mi

 14. temel 22 Temmuz 2014 Saat: 15:39 #

  Merhaba tıp fakültesinde 2. Sınıfa gectim.Bir üniversiteye yatay geçiş için başvurdum ama gno düşük oldugu için osym puanima daha yakın olan başka bir üniversiteye daha başvurabilir miyim yatay geçiş icin gno ile ?

 15. Merve 24 Temmuz 2014 Saat: 09:00 #

  Ben hazırlık olmayan bir üniversteye yerleştim yatay geçiş yaparken hazırlığı olan bir üniversteyi tercih edebilir miyim?

 16. xewndream 24 Temmuz 2014 Saat: 14:20 #

  Ben gaziantep üniversitesinde hazırlık öğrencisiyim ve hazırlığı geçemedim uludağda aynı bölüm türkçe ve ben oraya geçmek istiyorum geçebilirmiyim lütfen bir bilginiz varsa hemen cevap yazın

 17. ela 25 Temmuz 2014 Saat: 09:40 #

  meraba bn bilecik şeh edebali üniversitesi tıbbı labarantlık kazandım..daha kayıt yapmadm yatay geçişten faydalanabiliyrmuyum dört yıllık bi bölüme (puanım yeten var ) ? eger başvurdugum üniversite bni kabul etmesse , tıbbı labarantlıga devam edebiliyrmuyum yoksa iptal mi oluyor yatay geçişe başvurdugum için..?? (acil cevaplayan olursa sevinirim lütfen ))

 18. Semanur S. 25 Temmuz 2014 Saat: 15:29 #

  Peki ben ilk kazandığım sene ösys puanım ile başka bir üniversiteye geçiş yaptım diyelim daha sonra hazırlık dışında 1 sene daha okuduğum zaman not ortalaması ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapabilir miyim

 19. zbyd 26 Temmuz 2014 Saat: 02:07 #

  bn tm3’le yerleştim tm1 veya tm2 deki bölümlere yatay geçiş yapabilirmiyim?

 20. Sena A. 26 Temmuz 2014 Saat: 09:39 #

  Merhaba, öncelikle bu bilgiler için teşekkürler. Ancak ben aradığım cevabı bulamadım. YÖK yatay geçişle ilgili olan yönetmeliğe yeni bir madde ekledi. Bölümünden memnun olmayan öğrenciler girdikleri yılki ÖSYM puanlarıyla, geçmek istediği bölüme puanları tuttuğu takdirde geçiş yapabilecekmiş. Bende geçiş yapmak istiyorum ancak alttan dersim varken başvuru yapabilir miyim bunu soracaktım? Normalde yatay geçişlerde alttan ders olunca geçiş yapılmıyor fakat bu ösym puanıyla olduğu için alttan dersimin olması bu geçişimi engellemiyor olabilir mi? Bir de yatay geçişle ilgili fazla bir bilgim yok üniversitelere nasıl başvuru yapıyoruz? Birden fazla üniversiteye aynı anda başvuru yapmamız mümkün mü?

 21. Kübra 26 Temmuz 2014 Saat: 13:01 #

  Merhaba.Iyi günler..Benim sorum..Şimdi ben 1.senemi bitirdim.ama bölümümde hazırlık yoktu.ama ösym puanıyla geçiş yapacağım üniversitede hazırlık varmış. Kazanırsam muafiyet sınavını o üni de kayıt yaptırdıktan sonra mı olacağım? Birde olduda sınavı gecemedim.Kendi okuluma geri dönmek zorunda mı kalcam o zaman? Birde ösym ile geçiş yapıcam ama geçen seneki puanıyla yapıcam sorun oluyor mu yoksa bu sene sinava girmem bi gerekiyordu?Cevaplarsaniz çok sevinirim.Tesekkurlerrr..

 22. elif 28 Temmuz 2014 Saat: 08:00 #

  meraba..B bu yıl önlisandan bir bölüm kazandım fakat merkezi yerleştirme puanımla başka bir dört yıllık lisan bölümüme yatay geçiş yapmak istiyorum yapabilirmiyim (puanım var mf, tm den ) ?? Daha kayut yaptırmadım..bilen bir arkadaş cevao yazarsa çok mutlu olurum :) ??

 23. Abdullah 30 Temmuz 2014 Saat: 12:44 #

  Puanın tutuyosa yatay geçiş yapabilirsin

 24. hakim 31 Temmuz 2014 Saat: 21:33 #

  Bende elif arkadaşın dediği dertten muzdaribim acil birisi yardımcı olabilir mi?

 25. Âsd 05 Ağustos 2014 Saat: 20:03 #

  Belli ki sizi takmıyor ki, sorularınız boynu bükük bekliyor… Ben de bir soru sorardım ama…

 26. hakan 08 Ağustos 2014 Saat: 23:37 #

  Yatay gecis hakki bir kere midir ?

 27. büşra 12 Ağustos 2014 Saat: 23:29 #

  arkadaşlar ben işletme 2. sınıfım merkezi yerleştirme puanımla geçiş yapmak istiyorum fakat bu yıl ikinci kez ygs-lys sınavına girdim . bana denilen o ki merkezi yerleştirme puanım dikkate alınacak ve o yıldaki tercih klavuzu dikkate alınacak . Fakat oyıldaya nı 2013 te tercih klavuzu iki tane birisi ygs-lys klavuzu diğeri puanların düşürülmüş hali yani yatay geçiş klavuzu .. sizce hangi klavuz dikkate alınır nolur yardımcı olun bilginiz var mı ?

 28. abdullah arslan 14 Ağustos 2014 Saat: 11:47 #

  ben bu sene beykent anastezi kazandım Avrupa myo anesteziye geçmek istiyorum acaba benim ödeme planım nasıl olur ne zaman merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilirim beykente kayıt yaptırdıktan sonra yatay geçiş yaptığımda senetler bana geri verilir mi ?

  • Cengiz 19 Ağustos 2014 Saat: 09:58 #

   aynı dertten müzdaribim nasıl olcak bu merkezi yerleştirme puanı ile geçiş bakıyorum tatmin edici bir bilgi bulamıyorum üniversitelerin öğrenci işleri ile iletişime geciyorum adam gibi cevap vermiyolar bi bilgisi olan lutfen yardımcı olsun

 29. Cengiz 19 Ağustos 2014 Saat: 09:54 #

  Merhaba bu sene ktüyü kazandım kayıt yaptırdıktan sonra merkezi yerleştirme ile başka bir okula geçme hakkım var mı? Geçen seneye kadar böyle bir hak verilmiş bu senede böyle bir şey mümkün mü?

 30. ahmet 27 Ağustos 2014 Saat: 22:47 #

  mrb ben erciyesten sakaryaya geçiş için başvurdum ama ismimin karşısında sıralama dışı yazıyo bu ne demektir bi de asil ve ydekler kayıt yaptırmazsa sıra bizede gelebiliyo mu tam sınırdayım yedklerin bir altındayım olur u

 31. can 06 Eylül 2014 Saat: 18:09 #

  Yatay gecis başvurusu yaptıgım 2 okuldan birine kayıt oldm ancak fikrimi değiştirdim diğer okula kayıt olmak istersem neolur yapabilirmiyim

 32. Mehmet 06 Eylül 2014 Saat: 19:40 #

  Erzincan ve Erzurum hukuka yatay geçiş için başvurdum. Öncelikle Erzincan açıklandı ve verilen tarihler gittim kaydımı yaptım. Erzurum açıklandığında orayı da kazanmışım. Şimdi kaydımı erzincandan sildirip erzuruma geçebilir miyim? Yani yatay geçişin yatay geçişi olur mu?

 33. dilek 11 Eylül 2014 Saat: 09:55 #

  ben yatay geçiş yapmak istiyorum fakat dort yıllıklarda bir yıl beklemem gerekiyormuş. şimdi başvuru yapıp yarıyılda gelebilirmiyim ?

 34. Ela 11 Eylül 2014 Saat: 17:06 #

  Ben şuan hazırlık okuyorum 1.sınıfın sonunda yatay geçişle başka bi üniye gitmek istiyorum acaba benim yerleştirme puanımdan 7 puan yüksek bir yere yatay geçişle gidebilirmiyim ortalamam yüksek diyelim yardımcı olursanız sevinirim

 35. merve 11 Eylül 2014 Saat: 18:10 #

  Ben 2yillik bi bolumde okuyordum ikinci yikmda baska bi üniversiteye yatay gecis yaptım acaba gecis yapmadan onceki ortalamam sifirlanacakmi bu sene

 36. Gökce 16 Eylül 2014 Saat: 20:16 #

  Ben akdeniz üniversitesi felsefe bölümü ikinci öğretimim odtü felsefeye geçiş yapmam mümkünmü

 37. selinte 20 Eylül 2014 Saat: 12:11 #

  merhaba ben de yatay geçiş yapamayı düşünüyorum fakat bir sorum olacak geçilen üniversitede ortalama sıfırlanıyormuş bundan dolayı birinci sınıfın sonunda geçtiğim üniversitede birinci sınıfı tekrar okuma şansı tanınabilir mi?

 38. EMRE 22 Eylül 2014 Saat: 22:27 #

  mrb başarısız olduğu için okuldan atılıp afla tekrara başlayanlar notları iyi olması durumunda yatay geçiş yapabilir mi acaba bilginiz varmı eski ders notları transkrip te gözükür mü ve bu sorun olurmu ?

 39. hilal 27 Eylül 2014 Saat: 12:16 #

  ağrı’da lisans 2. sınıfım geçiş yapmak istiyorum bahar yarıyılında kontejan açan üniversiteleri yazabilir misiniz ?

 40. dilek 28 Eylül 2014 Saat: 14:45 #

  Kırklareli üniversitesinde okuyorum istanbula yatay geçiş yapmak için kaç ortalama yapmam gerek

 41. merve aydın 06 Ekim 2014 Saat: 06:50 #

  antalya üniversitesinde okuyorum. maddi durumdan dolayı kaydımı dondurdum. ankara üniversite yatay geçiş yapmak istiyorum. ama kaydımı dondurduğum için not ortalamam yok ne yapmam gerek. 1 dönem antalyada okumam mı gerek ?

 42. Öztürk 11 Ekim 2014 Saat: 14:56 #

  Yönetmeliğin 2 Mayıs 2014 tarihinde değişen ilgili maddesi: 
  Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş 
  EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) 
  (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

  ÖZETLE 11 MADDEDE PUANA GÖRE YATAY GEÇİŞ : 
  1. Bu uygulamaya göre öğrencilere sadece yerleştiği yıldaki ÖSYS Puanına bakılarak her türlü bölüm ve üniversite değiştirme hakkı getirilmiştir. 
  2. Bu uygulama halihazırda bir üniversitede okuyanlar için geçerlidir, mezunlar yada okula bırakanlar yararlanamaz. 
  3. Bu uygulamadan yararlanarak bölümünüzü kazandığınız yıl ki oluşan puanlarınızla; hangi puan türü olursa olsun yine o yıldaki taban puanını tutturduğunuz bütün bölümlere geçiş yapabilirsiniz. 
  4. Uygulamada hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarda başvuru yapılabilir. Son sınıfa gelenler bile başvurabilir. 
  5. Uygulamada üniversitelerin her bölümünün her sınıfı için yıllık normal kontenjanının yüzde 30 u kadar kontenjan YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu sistem için belirlenen kontenjanlar normal ortalamaya göre yapılan yatay geçiş ten farklıdır. O şekilde yapılan yatay geçişlerde yine devam etmektedir. 
  6. Uygulama takvimi, başvuru süreleri YÖK tarafından belirlenmiştir buna göre başvurular yer yıl Ağustos ayının 30 una kadar alınacaktır. Dönem arasında başvuru alınmayacaktır. 
  7. Bu uygulama da hiçbir şekilde başarı şartı yoktur. Not ortalamasının düşük olması, alttan ders olması geçişi etkilemez. Tek kriter yerleştiğiniz yıl itibariyle geçmek istediğiniz yerin taban puanından yüksek bir puanınızın olması. Aynı şekilde hazırlık okuyanların da hazırlıkta kalması geçişi etkilemez ama gittiği yerde önce hazırlık okur. 
  8. Aynı bölümün aynı sınıfına geçmek isteyenlerin sayısı kontenjanı aşarsa, bunlar puanlarına göre sıralanır ve en yüksekten başlayarak kontenjan sayısı kadar başvuran öğrencinin geçişi kabul edilir. Her sınıf için ayrı kontenjan ayrılmaktadır. 
  9. Geçiş için başvuru tarihleri bütün üniversiteler için aynıdır. Başvuru takvimi içinde aynı anda birden fazla üniversiteye ve bölüme başvuru yapılabilir. Birden çok yer kabul ederse öğrenci hangisini istiyorsa oraya kayıt yaptırır. Ama geçişten bir kez yararlanılabilmektedir. Bu sene bir yere geçip ordan seneye başka bir yere geçiş hakkı yoktur. Sadece bir kere geçiş yapılabilir veya ilk kazandığı yere geri dönülebilir. 
  10. Geçiş için gereken belgeler; 
  Dilekçe(Örneği yukarıda mevcut), 
  Öğrenci Belgesi, 
  YGS/LYS Sonuç Belgesi, 
  OSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi, 
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 
  Transkript 
  Belgeleri hazırlayarak başvuru takvimi başlayınca istediğiniz fakülteye kargo ile gönderebilirsiniz. 
  11. Geçiş yaptıktan sonra eski okuduğunuz okulda aldığınız dersler intibak yapılarak yeni okulda ve bölümünüzde alacağınız derslerle karşılaştırılacak, aynı dersler varsa onları tekrar almayabilirsiniz. Ama bunun için içeriğin ve kredisinin uygun olması gerekir. Diğer bütün dersleri baştan alırsınız. Hatta tamamen farklı bir bölüme geçerseniz hiç bir ders sayılmayacağı için ara sınıfta da olsanız 3. 4. sınıf gibi, 1. sınıftan başlayabilirsiniz. Geçiş yapmak isteyenler bunları göze almalı. Ayrıca Dikey Geçiş yapanlarda uygulamadan aynı şartlarda yararlanabilirler. 

 43. onur ozkaya 20 Ekim 2014 Saat: 18:54 #

  Merhaba ben OSYS ile Kadir has uni. Yerlestim bu sene zorunlu hazirlik bolumu okuyorum bu sene sonunda devamsizliktan veya basarisiz olursam ve sinifta kalirsam puanimin tuttugu bir devlet universitesine gecis yapabilur miyim? Lutfen yardimci olun… :(

 44. Furkan yavuz 14 Kasım 2014 Saat: 22:21 #

  Özel ünide hazırlık okuyorum bölümüm grafik tasarımı , devlet Üniversitesi istiyorum aynı bölüm veya farklı bi bölüme geçmek istiyorum bunun bi yolu varmı yoksa ygs lysye tekrar girip o puanla tekrar tercihmi yapmalıyım detay verin önemli parasal bi sıkıntı durumu var

 45. çetin 16 Aralık 2014 Saat: 23:23 #

  Merhabalar ben şu anda elektruk elektronik Mühendisliği (ingilizce) okumaktayım ve 1.dönem ortalamam 3.71 2.sınıfta ya da 2. Dönem marmara Üniversitesi ne geçiş yapamak istiyorum sizce bu ortalama yeterli mi yoksa marmara lys puanina da bakıyor mu (éğer bakıyorsa lys puanim yetmiyor)

Bir Cevap Yazın


Site içinde arama yapabilirsiniz: