Sorularla Yatay Geçiş

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız 

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

Etiketler: , , ,

  

1.642 Yorum : “Sorularla Yatay Geçiş”

 1. Emine 20 Mart 2015 Saat: 16:16 #

  Giresun Üniversitesi’nden KTÜ’ye geçiş yaptım bu sene. Bir daha geçiş için başvuru yapabilir miyim?

  • Emine 20 Mart 2015 Saat: 16:36 #

   Ösys puanı ile geçiş yaptım. Tekrardan dönebilir miyim?

   • Gri Bilge 21 Mart 2015 Saat: 02:28 #

    YÖK son geçişlerde bir kez kullanılabileceğini belirtti ancak gno ile geçiş hakkınız mevcut.

 2. ahmet 21 Mart 2015 Saat: 17:19 #

  Hocam özen gösterip sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederim…

  • Gri Bilge 22 Mart 2015 Saat: 01:54 #

   rica ederiz. destek olmak için google plus sayfamızı beğenebilirsiniz. yan menüde mevcut :)

   • ahmet 23 Mart 2015 Saat: 17:56 #

    Tabi ki hocam size destek olmicam da kime destek olacam

 3. emne 22 Mart 2015 Saat: 03:38 #

  Ben merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapmayı düşünüyorum ,puanından 15 puan yüksek ya da düşük yerleri de tercih edebiliriz diye bir şey duymuştum doğruluk payı var mi ?

  • Gri Bilge 26 Mart 2015 Saat: 00:37 #

   bu duyduğunuz, üniversite tercihlerinde geçerlidir. yatay geçişte taban puanı tutturmanız gerekiyor.

 4. sıla 22 Mart 2015 Saat: 13:05 #

  Ben Giresun üniversitesi Radyo Televizyon sinema bolumundeyim.Istanbul üniversitesine gecis yapmak istiyorum ilk donem ortalamam 3.63 donem.sonu 3.53 olur diye umuyorum.Gecis yaparsam ben kacinci sinif olucam hazirlik varmi bide alttan ders alacakmiyim .Kykda kaliyorum gecis oldugunda yine kykda kalabilirmiyim

  • Gri Bilge 26 Mart 2015 Saat: 00:35 #

   dilekçe yazarak kykda kalabilirsiniz. geçiş yaparsanız kaldığınız sınıftan devam edersiniz. alttan olan dersleri üniversite belirler.

 5. emre 22 Mart 2015 Saat: 13:36 #

  2013 yılında merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yaptım. Tekrar başka bir okula yatay geçiş yapabilir miyim? Yapabilirsem bu yine merkezi yerleştirme puanıyla mı yoksa gano ile mi olcak ?

  • Gri Bilge 26 Mart 2015 Saat: 00:33 #

   gno ile olur çünkü bildiğimiz kadarıyla merkezi yerleştirmelere tek geçiş hakkı tanındı.

 6. emre 22 Mart 2015 Saat: 14:14 #

  Ve daha önce geçiş yaptığım için okulun bilgi sisteminde 3. sınıf gözüküyorum fakat 3 sınıftan sadece iki tane ders alabiliyorum fakat sisteme göre 3. sınıf bitmiş ve dördüncü sınıfa geçmiş gözükecek ganoyla başvuru yaptığımda geçtiğim okul geçtiğim sınıfa değilde 3. sınıfa intibak verirse bir sorun olur mu

  • Gri Bilge 26 Mart 2015 Saat: 00:34 #

   4. sınıfa geçmiş görünüyorsanız zaten gno ile başvuru yapamazsınız. eğer geçiş yaparsanız 4. sınıfın yanında eksik olan derslerinizi de alttan alırsınız.

 7. ozlem 24 Mart 2015 Saat: 08:38 #

  Örgün öğretimde birinci sınıfı okumaktayım.agustos ayında açıköğretime yatay geçiş yapabilir miyim?

  • Gri Bilge 26 Mart 2015 Saat: 00:18 #

   yapabilirsiniz

 8. fırat 24 Mart 2015 Saat: 18:25 #

  hocam 2014-2015 ögretim kaydımı dondurdum ve önümüzdeki temmzuda başka bir bölüm ve ünüversiteye geçiş yapacam,acaba bu tüm işlemleri internet veya posta ile yapabilirmiyim ? birde ygs 5 de yerleştim ama ygs 6 altı bölümünde bir programa geçiş yapacam buda mümkün değil mi ?

  • Gri Bilge 26 Mart 2015 Saat: 00:16 #

   ders içerikleri benzerse mümkün. internet ve posta aracılığıyla başvuru yapamazsınız.

 9. Yawuz 25 Mart 2015 Saat: 21:17 #

  Hocam merhabalar ben dgs ile bu yıl mimarlık bölümüne yerleştim 2 yıllık inşaat teknolojisi mezunuyum sorum şu 2 yıllık okurken ben bir yatay geçiş yapmıştım mimarlık okurken yatay geçiş yapabiliyor muyum yoksa böyle bir hakkım yokmu

  • Gri Bilge 26 Mart 2015 Saat: 00:14 #

   4. sınıfa geçmeden yatay geçiş yapabilirsiniz.

 10. busraa 26 Mart 2015 Saat: 09:50 #

  Ktü sosyal bilgiler birinci sınıf öğrencisiyim başka bi üniverstenin sınıf öğretmenliği bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum sene kaybım olur mu

  • Gri Bilge 27 Mart 2015 Saat: 01:29 #

   sene kaybınız olmaz. sınıfı geçince yatay geçiş yaptığınızda kaldığınız sınıftan devam edersiniz. farklı olan dersleri alttan alırsınız.

 11. Yawuz 26 Mart 2015 Saat: 12:08 #

  Yani daha önce 2 yıllıkta yatay geçiş yapmam 4 yıllıkta yatay geçiş yapmama engel değil öylemi hocam

  • Gri Bilge 27 Mart 2015 Saat: 01:28 #

   evet

 12. ozlem 26 Mart 2015 Saat: 18:23 #

  Birinci sınıfım. Birinci dönem not ortalamam 2.45 gano 3.00 olması için ikinci dönem not ortalamanın kaç olması gerekir?

Bir Cevap Yazın


Site içinde arama yapabilirsiniz: