Sorularla Yatay Geçiş

Sorularla Yatay Geçiş

6616
1753
PAYLAŞ

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

[box type=”tick”]2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız [/box]

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

Site içinde arama yapabilirsiniz:

1753 YORUMLAR

 1. Selamun aleyküm. Ben 1.dönem 2 dersten devamsizliktn 1 derstn de kaldm. Genet not ortalamam 2.24 ve 2.54 arasnda. Ama bu yil sonunda kesinlikle bşka bi ile geçiş yapmam lazm evlendm çnki. Şu anki okulumda yaz okulu açilmayblr bşka bi ünidn o kaldgm derslri alttan alablr mym? Ve geçiş yapablr mym?

 2. Ben anestezi 1.sinifim bu sene yatay gecis yapmak istyrm yalniz tereddutteyim herhangi bir universite beni kabul edermi veyaetmezmidiye ben herhangi bir universiteye bu sene sonunda 1 yilligina gecis yapabilirmiyim ayrica ortalamam 3.50 beni universiteler kabul edermi

 3. Merhaba ben şuan 2. Sınıfım geçen sene yatay geçiş yapmıştım ama 2. Haftada dilekçe verip kaydımı sildirdim çok dersim kaldığı için. Eski okulumlada ilişiğimi kesmemiştim döndüm bu sene tekrar başvuracağım fakat koşullarda daha önce yatay geçiş yapmamış olmak yazıyor ben bu durumda yatay geçiş yapmış sayılıyormuyum bu başvurumu engeller mi? Gno ile geçiş yapmıştım yine gno ile başvuracağım istediğim yer uludağ üni. Cevap verirseniz çok sevinirim başvuru yaptığımda okul kayıtta vs benim geçen sene kayıt olup vazgeçtiğimi yök sisteminden görür mü?

  • o koşul merkezi yerleştirme ile ilgili. gno ile geçişlere sınır yok tekrar başvurabilirsiniz, son sınıfta olmadığınız sürece.

 4. Bir soru soracaktım yatay geçiş yaptım kibristan türkiyeye ortalamayla 2013 yılında tekrardan kıbrıs takı bir üniversiteye geçmek istiyorum yanlız kazandığım senede kibrista geçmek istediğim üniversitenin puanı yok sonraki senenin puanı tutuyor geçebilirsiniz yani kazandıktan sonraki sene o bölümü aciyorlarsagolun bana yardımcı olabilirseniz sevinirim

  • merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapamıyorsunuz haliyle ama gno ile geçiş mümkün görünüyor. yine de okula danışın.

 5. Ya sorum olacaktı şimdi 2013 yılında kibristan Türkiyedeki bir üniversiteye geçiş yaptım son sınıfı 4 sınıfı okuyorum ama derslerim sayılmadiı ve okulu uzatılabilirim bunun için acaba tekrardan başka bir üniversitenin 3 sınıfına yada 4 sınıfına başvuran ilirmiyim kibristan türkiyeye ortalamayla geçtim sagolun

  • gno ile geçişlerde 4. sene başında geçiş yapılamıyor, merkezi yerleştirme puanıyla şansınızı deneyebilirsiniz.

 6. Geçen sene yatay geçiş yapıp kayıt yapmamızı daha sonra vazgecmemizi falan bütün bunları yök görebilir mi?

 7. Ben KSÜ Çevre mühendisliğinden İnşaat mühendisliğine geçiş yapmak istiyorum. Fakat 1. dönemden bir tane alttan dersim var ( Çevre mühendisliğine giriş) ve ÖSYS puanım yetersiz. Ortalamam 3,10 falan gelecek, geçiş yapabilir miyim?

  Alttan dersimi yaz okuluna kalıp vermeyi düşünüyorum, fakat bu sefer de tarihler uyuşmuyor. Yaz okulunun bitişine kadar çoktan başvurular sona ermiş oluyor. ” Ben bu dersi vereceğim” deyip şartlı başvuru yapmam gibi bir şey söz konusu olabilir mi?

  Şimdiden çok teşekkür ederim.

 8. Meraba. Ben bu sene 1. dönem Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite’si Posta Hizmetleri (2 yıllık) okuyordum. 2. dönem Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne ortalamayla geçiş yaptım. 2. sınıfta Gümüşhane Üniversitesi’ne geçiş yapmak istiyorum. Tekrar geçiş yapma hakkım var mı? Varsa ne şekilde? Cevap verirseniz sevinirim. İyi akşamlar kolay gelsin.

  • geçiş hakkınız bulunmakta, merkezi yerleştirme ile geçtiyseniz, sonraki geçişte gno kullanabilirsiniz, geçiş için.

 9. merhaba 2 sorum olacaktı yukarıda belirttiğiniz cevaplarda ikinci öğretimden birinci öğretime sadece % 10 luk dilime girme şartı ile geçildiğini söylediniz fakat Ösym puanıyla birinci öğretime koşulsuz geçiliyormuş (kurumlar arası ) bunun hakkında bilginiz var mı ? diğer sorum ders uyuşmazlığı yatay geçişe engel mi örnegin 5 ders uyuşmuyor :..

  • merkezi yerleştirme ile geçişlerde başarı şartı aranmıyor evet. yine ders uyumluluğu da aranmaz puanınız yetip yetmediğine bakılıyor

 10. çok fazla sorum var cevaplayabilirseniz çok sevinirim .. ÖSYM puanı ile yatay geçiş yapacam gideceğim okulda almadığım 5 tane seçmeli ders var bunun yanında o okulda bir sonraki sene alınan iki ana ders alıyorum birisi isim ve içerik olarak uyuyor birisi uymuyor bu dersleri alma durum ne olacak ? benim okulum dönemlik iken gidecem okul yıllık ilk dönem kaldığım dersi ikinci dönem geçsem ya da tam tersi olsa nasıl değerlendirirler ? burda dc ile ya da cc ile geçsem ve orda ortalama yüksek olsa bu dersleri tekrar almak zorunda kalır mıyım ?gidecem okuldaki final barajını geçememiş olsam bu dersi yeniden mi alırım ? ders saati akts vs. uyumu nasıl belirlenir ? ganom burda 2. 0 ve üstü iken orada 1.8 in altına düşüp sınıf tekrarı gibi bi ihtimal var mı ?

  • geçiş sonrası üniversite kurulu, farklı dersleri belirleyip almanızı sağlayacaktır. sınıf tekrarı gibi bir durumdan ziyade yarım dönem uzatma gibi bir sorun yaşayabilirsiniz derslerinizde pek de başarılı değilseniz.

   • Yani 5 farllı seçmeli dersi alır mıyım ? Bu arada gideceğim okul yılda bi vize bi final yapıyor burda ise bi dönemde bir vize bir final ? İlk dönem kaldığım dersi ikinci dönem geçersem o dersi tekrar alır mıyım ?

 11. Merhabalar;
  İlk dönemden alttan 2 dersim kaldı. bu dönemden inş ders bırakmıycam. Sorum şu ki. Yaz okulu bittikten sonra mı yatay geçiş başvuruları başlıyor? Bir diğer sorum ise aynı anda 3 farklı üni ye başvuru yapabilme imkanımız var mıdır?

 12. İyi günler. Ben kıbrısta birinci sınıf öğrencisiyim ve burayada türkiyedeki bir okuldan merkezi yerlestirme puanımla bölüm değişikliği yaparak yatay geçiş yaptım. Bu sene cıkan bir yasa da tıp ve hukuk alanında kktc tıptan gecis yaparken 40.000 başarı şartına hukuktan gecerken 150.000 başarı şartına bakılacak yazıyordu. Ben 2014 girisliyim bu dönem sonunda ikinci sınıf için türkiyeye gno ile yatay geçiş yapmak istersem bu başarı koşulunu saglamak zorunda mıyım yoksa bizden sonrakileri mi kapsar bu yasa? Tesekkürler.

 13. merhaba ben mersin çağ üniversitesi hukuk fakültesine geçen sene dgs ile geldim,ve bu senede 3.sınfı bitiriyorum, demem o ki 3.sınıfın sonunda yani 4.sınıf için yatay geçiş yapabilirmiyim ? şimdiden teşekkürler.

  • sadece merkezi yerleştirme puanıyla geçiş yapabilirsiniz, gno ile geçişler 4. sınıf başında yapılmıyor.

 14. Merhaba ben sakarya üniversitesinde işletme okuyorum. 1 senem bitmek üzere ve istanbulda özel bi üniversiteye yine işletme bölümü olarak geçicem fakat ben 7 dersimden kaldım 2 dönem toplamında. Geçişimde bi sorun yaşarmıyım orda bu 7 dersi halledebilirmiyim özel üniversite beni kabul eder mi. ?

 15. S.a ben bu donem yatay gecisle erzincan universitesine geldim ama baska boluma gecmek istiyorum. Acaba boyle bi imkanimiz varmi? İki kere yatay gecis yapabiliyor muyuz

 16. Merhaba ben bu yıl gno ile Ankara’ya başvuruda bulunmak istiyorum ancak oradaki bazı derslerin kredisi ile benim şu an öğretim gördüğüm üniversitedeki dersler arasında 1 kredi farkı var ben yine de geçiş yapınca o dersleri alacak mıyım teşekkürler

BİR CEVAP BIRAK