Sorularla Yatay Geçiş

Sorularla Yatay Geçiş

23281
2063
PAYLAŞ

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

[box type=”tick”]2013-2014 yatay geçiş başvuru tarihleri açıklanmıştır. Buraya tıklayınız [/box]

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

yükleniyor...
Site içinde arama yapabilirsiniz:

2063 YORUMLAR

 1. admın kolay gelsın benım alttan 1 dersım yatay gecıs basvurularına basvurdum. unıversıte yazmıs butun derslerı basarmıs olması gerekır demıs ama ben yınede basvurdum degerlendırmeye alınır mı ?

 2. Kolay gelsin admin. Öncelikle benim alttan dersim var ama geçiş yapacağım üniversitenin sayfasında tüm dersleri başarmış olma gibi bir ibarede yok sadece geçiş için gerekli not ortalaması yazıyor. Ayrıca geçiş yapacağım üniversite de öğrenci değişim programına benzer bir uygulama ile eğitim görüyorum geçiş ihtimalim nedir.

  • önceden bir şey söylemek zor, alttan ders ibaresi yoksa başvurunuzun önünde bir engel görülmüyor, öğrenci işlerine danışmanız daha doğru olur.

 3. merhabalar.gerekli belgelerde disiplin cezası almadığına ilişkin belge isteniyor.okulumdan bu belgeyi nasıl alabılırım.tesekkürler:)

 4. merhaba cevaplarsanız çok sevinirim ben 1.sınıfı bitirdim 2.sınıf için başvurmak istiyorum mevcut sınıf yazmış bitirdiğim sınıfı mı yazmam lazım geçtiğim sınıfı mı 1mi 2mi? bir de öğrenim türü seçmemi istiyo ama açıklama yazmamış şuan okuduğum türü mü geçmek isteğim türü mü işaretliyorum? mesela şartlarda aöfden de geçiş kabul edilir diyo ama seçeneklerde aöf yok o zaman geçiş yapmak istediğim türü mü işaretlemem gerekiyo şuan okudğum türse aöfli birinin ne yapması lazım uzaktan eğitimi mi işaretliyo bu durumda

  • evet kaça geçtiyseniz o olmalı, form doldurma işi ile ilgili detayları öğrenci işlerine danışmanız daha mantıklı olacaktır.

   • 2.sınıfın ders kaydı yapılmadığı için sistem 1 gösteriyor 1 yazacaksın dediler kafam çok karıştı

  • myp ile bir kez geçiş yapabilirsiniz, gno ile geçişlerde ise kısıtlama yoktur. gno ile geçişler benzer bölümlere yapılır.

  • herhangi bir değişiklik bize ulaşmadı şimdiye kadar, ünilerin yapacakları değişiklikleri kendi sayfalarından takip edebilirsiniz.

 5. Lisans öğrencisiyim bu sene hazırlığı bitirdim merkezi yerleştirme puanım tuttuğu takdirde başka bir üniversitenin önlisans bi bölümüne geçiş yapabilirmiyim

  • merhaba bu soruyu öğrenci işlerine danışmanız daha mantıklı ancak bir engel görünmüyor. taban puandan fazlasını aldığınız takdirde herhangi bir bölüme başvurabiliyorsunuz.

 6. merhaba agnom 2.24 acaba afyon ve kastamonu gibi şehirlere geçiş başvurusunda şansım ne olur

 7. Kolay gelsin gri bilge sitesinizi yeni buldum gerçekten çok faydalı Allah razı olsun.Yatay geçiş için gerekli belgeler kısmında disiplin cezası almadığına dair belge diyor bu belge için (Afyonda okuyorum Ankarada yaşıyorum) öğrenci işlerine mi gitmek gerek yoksa faks yoluyla uzaktan halledilebilir mi?

  Ayrıca yatay geçiş yapacağım üni. sitesinde onaylı transkript diyor normal bizim internetten çıkarttığımız transkript geçerli değilmi onudamı öğrenci işlerinden onaylatmak gerekiyor? Cevabınızı bekliyorum.

  • kargo ile gönderebiliyorsa mümkündür öğrenci işlerinizle görüşmeniz gerekir. aynı şekilde transkript için de geçerli durum onaylı olması gerekiyorsa okula gitmelisiniz.

 8. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
  programlarının birinci sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz ne demek anlamadım.

  • örneğin lisans okuyorsanız, 1. sınıfa başlamadan yatay geçiş başvurusu yapamazsınız. 1. sınıf bitince başvurabilirsiniz. gno ile geçişte kuraldır.

 9. Benmde Bir sorum olacak bende bu sene universiteyi kazanmdim fakat istedigim bolum gelmedi bende istedigim bolume birinci yariyil doneminde gecmek istiyorm gecme sansim ne kadar soyler misnz notlarn kac olmasi lazm rahat gecmek icin paremadige gecmek istiyorum

  • yarıyılda her üniversite geçiş kontenjanı açmıyor, yıl sonuna sarkabilir. notlar konusunda bir şey söyleyemeyiz, bu yılın sonuçlarını takip edin, insanların kaç gno ve ösys puanıyla giriş yaptığını gözlemleyin.

 10. Kolay gelsin gribilge sitenizi yeni buldum ve çok istifade ettim Allah razı olsun.Yatay geçiş için gerekli belgelerde disiplin cezası almadığına dair belge diyor.bu belgeyi illa öğrenci işlerinden elle mi almak gerekiyor yoksa uzaktan faks veya başka yollarla almak mümkün mü? (Afyonda okuyorum Ankarada yaşıyorum).

  Ayrıca yatay geçiş için bazı üni. sayfalarında onaylı transkript diyor bizim normal yazıcıdan çıkarttığımız geçerli değilmi öğrenci işlerinden onaylatmak mı gerekiyor. Cevabınızı bekliyorum.

  • merhabalar, öğrenci işlerinizin tutumuna göre değişir ancak postalayacaklarını düşünmüyorum. yine de bir sorun, onaylı istenenler okul tarafından onaylanmalıdır, yani büyük ihtimal okulunuza uğramak zorunda kalacaksınız.

 11. kolay gelsin ben obp ile yatay geçiş yaptım özel okula iki yıllık okuyorum fakat bu dönem değiştirmek istiyorum yatay geçiş ile istanbul üni ye obp ile geçebilirmiyim yani bi hakkım varmı

 12. Ben sakarya ümiversitesi sosyoloji bölümünü kazandım ilk seneden sonra başka bir üniversitenin sınıf ögretmenligi bölümüne geçiş yapabilirmiyim

 13. İyi günler ben kurum içi yatay geçiş için başvurdum yanlız okulumun bana verdiği formda Geçmek istediğim 2 bölümü yazma hakkı tanınıyordu bana da 2.yazdığım gelmiş fakat ben birinci yazdığımı daha çok istiyorum acaba bu sene geçiş yaparsam tekrar seneye birinci yazdığıma Geçme hakkım var mı

 14. Iyi günler. Transkript için tekrar okula gitmemek için notere gitmeye karar verdim ama öğrenci işleri bana tasdik ettirmen için hasta olman lazım dedi bu ne saçma şey ya gerçekten böyle mi ..şaka gibi soru ama hasta olmak mı gerekiyor? Noterden tasdik ettikten sonra okul bunu kabul eder dimi?
  Teşekkürler

  • merhaba normalde kendi okulunuzdan onaylı olması daha iyi olur ancak noterde o tür bir koşul öne süreceklerini düşünmüyorum. en mantıklısı notere gidip danışmanız.

 15. Mrb myo ogrncisiym yatay gecis yapcam fakaat bn sinvsz gecisle yerlestrldm .ortalamami bakicaaklar sadce ? Ve oncelik diye bsy varmi .bnm ortalmam yuksek falat ygs puani ile yerlsen bnden daha mi oncelik li

 16. Hocam ben uludag iibf maliye bolumu 3. Sinif ogrencisiyim. Bitirdim ve bu sene 4. Sinifa gectim. Istanbulda herhangi bir ozel univeristeye kayit yaptirmak istiyorum. Onlisan programina kayit yaptiracagim. Boyle bir sansim varmi acaba?

  • lisanstan önlisansa geçiş yapamazsınız ve 4. sınıfın başında gno ile geçişe başvuramazsınız.

BİR CEVAP BIRAK