Sorularla Yatay Geçiş

2359
220179

Gribilge.com olarak “Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

Not: Yatay Geçişle ilgili bir çok değişiklik yapıldı. Bunları takip etmek istiyorsanız, Kategori sayfasına bakmanızı öneriyoruz. Buraya tıklayabilirsiniz.

 

Şimdiden belirtelim:Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

>>> Facebook Yatay Geçiş Duyuru Sayfamız <<<

Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?

Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.

Güncelleme: Artık ÖSYS yani üniversiteye giriş sınavıyla da geçiş yapılabilmektedir.

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir. Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.

Güncelleme: ÖSYS puanı ile geçişte bahar döneminde de geçiş için başvurulabilir. Bahar dönemi geçişler üniversitelerin karar mekanızmasına bırakılmıştır.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.

Güncelleme: Hazırlıkta başarısız olanlar için geçiş yapılmaktadır ve ÖSYS puanıyla geçiş yapmak isteyen öğrenciler hazırlıkta geçiş için başvurabilirler. Üstteki cevap GNO ile geçişleri kapsamaktadır.

Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.

GüncellemeÖSYS geçişleri için geçerli değildir.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.

ÖSYS puanı ile geçişte sınırlama farklıdır. Buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

Not: ÖSYS geçişleri için koşullar farklıdır. Kategori sayfamızı ziyaret ediniz.

 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

 • (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • (6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
 • (10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • (11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • (12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • (13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • (14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.

 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

Bir Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Görmek İstiyorum:

Kurumlar arasıdır: Tıklayın

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarını Nereden Takip Edebilirim ?

Başvurduğunuz fakültenin web sitesinden ve/veya facebook sayfamızdan.

2359 YORUMLAR

 1. Merhaba. Ben bir kez ‘merkezi geçiş sistemi’ni kullandım geçiş yaptım başka bir üniversiteye. Şimdi bir kez de yine başka bir üniversiteye ‘ortalama ile geçiş’i kullanma şansım var mı acaba?

 2. Mrb ben laboratuvar bölümünü Vanda kazandım sonra da Siirte geçiş yaptım ilk yılın ara döneminde ve sonradan öğrendim ki Gümüşhane ve Isparta da ATT ye geçiş yapsaydım iki yerde de bana gelirmiş. Ben Siirte geçiş yaparak tüm hakkımı doldurdum mu? Bir daha geçiş yapamaz mıyım?? İçimde ukte kaldı aceleye getirdim o yüzden herkese önerim herşeyi iyice araştırıp ve asla aceleye getirmeden karar verin:(

 3. Merhaba ben gediz hukuk fakültesi 2.sınıf öğrencisiyim ancak bu 4.senem ve bu senede kaldım seneye bursum kesileceği için 9 eylüle yatay geçiş yapmak istiyorum acaba mümkün mü ?
  LYS puanım 470 ti şuanki not ortalamam ise 0.80 🙂

 4. Ben meslek lısesı mezunuyum ve geçen yıl tercih yaptım yatay geçişte hakkımdan tuncelı cıktı görmedim bu yılda yatay gecısımı kullanabulır mıyım?

 5. Merhaba, iç mimarlık okurken başka bir üniversitenin mimarlık bölümüne yatay geçiş yapıp mimarlık okumak mümkün müdür?

 6. İYi günler..
  Merkezi yerleştirme hakkımı bir defa kullanarak Edirne den Osmanıye ye geldım bİr daha kullanıp Erzincan’a alabilir miyim ?

 7. ben erciyes hukuk kazandım ailevi sebeplerden gidemeyeceğim, ya dondurup bir daha hazırlanacağım ya da bilmiyorum yapabileceğim başka bir şey var mi bana yardımcı olur musunuz lütfen

 8. Merhabalar ben iç mekan tasarımı okuyorum 1 yılın sonunda yatay geçiş yaptım ve kaydımı yaptırdım. Gano ;3.05 şimdiki üniversitenin öğrenci bilgi sistemine girdiğimdeyse 1 sınıf gözüküyorum bu Nasıl olur muaf Dersim’de gözükmüyor. Gittiğim bölüm aynı bölüm. Neler oluyor acaba

 9. OKUDUĞUM ÜNİVERSİTEDEN YATAY GEÇİŞLE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEYE GEÇTİM DİYELİM. DAHA SONRA BU ÜNİVERSİTEDEN DE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEYE TEKRARDAN GEÇİŞ YAPMAM MÜMKÜN MÜ?

 10. Tarih 1.sınıf öğrencisiyim ikinci dönem başka bir üniversitenin tarih böl. Devam etmek istiyorum geçiş yapabilir miyim şartlar nedir?

  Bazı yerlerde 1 sınıflar yıl sonunda geçiş yapabilirler diye okudum doğruluğu nedir?

 11. Merhaba kolay geldin bilgiler içinde teşekkür ederim, 2 yıllık okuyorum bu sene son senem okulum bitiyor. 3 tane alttan dersim var geçiş yapabilirmiyiz ?

 12. Merhabalar ben dgs sınavı ile Kıbrıs’ta girne amerikan üniversitesinde tam burslu bilgisayar mühendisliği okumaktayım. Ancak türkiyede bi kuruma memurlugumun çıkma durumu var. Acaba buna istinaden üniversitedeki hakkımı kurumlar arası yatay geçiş yaparak memurluğumun olduğu ildeki üniversiteye alabilir miyim?

 13. Aöf 2.üniversite kapsamında okuyorum puansız yerleştim ösym den bağımsız bir şekilde dolayısıyla sonuç belgem yok başvuru yapabilmek için bu belgenin yerine ne gönderebilirim rica ediyorum bir cevap yazın.

 14. Merhaba ben çankırı karatekin üniversitesi 2 yıllık mekatronik okuyorum sınavsız gecisle yerleştim aksaray üniversitesine is saglıgı ve güvenligi veya makine bòlümüne yatay geciş yapmak istiyorum birinci dönemin sonu sizce gelir mi

 15. Ben tam burlsu bi okulda okumaktaydim daha sonra merkezi puanimla yatay geviş yapıp devlet üniversitesine geldim. Yatay geçiş yaptığım okulda ilk dönemim ve bu donem sonunda eski okuluma burslu olarak geri dönemi istiyorum boyle bir imkânım var mi bilgilendirir misiniz

 16. merhabalar ben akdenız teknık bılımlerde okuyorum
  ılk bolum otomotıvdı
  aynı üniversitede makıne bolumune gectım
  sımdı bır daha yatay gecıs yapabılırmıyım 2. sınıfta kaldım
  baska unıversıteye endustrıyel kalıpcılıga gecebılırmıyım

 17. Merhaba Ygs puanımla yatay geçiş yapmak istiyorum fakat Tercih yapacağım okulun taban puanı benim puanımdan 2 puan yüksek yinede tercih yapabilirmiyim?

 18. s.a kardeş ben 2016 ağustos döneminde 298 puan ile ardahan üniversitesine yerleştim şimdi niğde üniversitesine geçiş yapmak istiyorum merkezi geçiş puanıyla niğde üniversitesi iö ama ağustos ayında yayınlanan klavuzdaki puana puanım yetiyor ama daha sonra ek yerleştirme döneminde yeniden yayınlanan klavuzda puanlar artmış ve benim puanım ona yetmiyor ek yerleştirme döneminde yayınlanan klavuzda 2016 2017 diye geçiyo ben ne yapmam gerekiyor veya geçiş yapabilirmiyim bilmiyorum lütfen yardımcı olurmusun

 19. Merhaba. Benim bir sorum olacaktı. Ben Lisans öğrencisiyim ve yatay geçiş yapmak istiyorum. Bu seneyi bitirince 2.sınfta geçiş yapmış olacağım. İstediğim üniversite alttan ders kalsada kabul ediyor. Yalnızca ortalamayı 2.00 istiyor. Benim güz döneminde ortalamam 1.66 ve bu dönem hiç alttan bırakmasam ortalamamda 2 nin üstünde olsa yinede geçiş yapabilir miyim? Bu benim için çok önemli.

  • Herkese merhaba. Okuduğum fakülte de hazırlık sınıfı yok. Geçiş yapmak istediğim üniversite için diyelimki her şartı tutturdum. İngilizce sınavına girdim geçme notunu alamazsam ne olur. Geçişim iptal mı olur? Bazı üniversitelerin sitesinde yıl da iki defa sınav düzenlenir onlara girer gibisinden bir yazı okudum. Sorumu cevaplandırılması zaman sevinirim

 20. İyi günler. Ben tarih 1.sınıfım. Bu yıl tekrardan ygsye girdim barajı geçtim şuan lysye hazırlanıyorum.fakat büyük ihtimalle gelmeyecek edebiyat . Gelecek yıl ki ganomla ben edebiyata geçiş yapabilir miyim.

 21. İlahiyat 1.sınıfım.okudugum yerde hazırlık yok hazırlık okumadım.seneye için .arapca hazirlik olan bir üniversiteye geçiş yapmak istiyorum merkezi puanımla.oraya geçtiğim zaman 2. Sınıf olacağım.hazirlik okumak zorunda miyim orda .bi sknti oluyor mu

 22. Mrhb arkadaslar
  Örgünden örgüne bir kere yatay geçiş yaptım.Bu sefer de açık öğretime yatay geçiş yapmak istiyorum.Olur mu acaba (bilgisi olan var mı ).

 23. Merhaba ben kurumlar arası yatay geçiş yapmak istiyorum. Vakıf üniversitesinden devlete geçiş yapmak istyorm. Peki bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum online olarak mı yoksa okulla bizzat kendim görüşerek mi yapmalıyım. Bir de kurumlar arasi geçişte hangi puana göre değerlendirme yapıyorlar. Yardımcı olursanız sevinirim .Teşekkürler

 24. Mrb ben geçen sene Malatya İnönü yü kazandım bir yıl hazırlık okudum sonra bir yıl dondurdum dgs ile girdiğim için ikinci sınıf gözüküyorum şimdi ben nasıl yatay geçiş yaptıracağım bir yıl dolmadı merkezi puan ile olur mu yardımcı olursanız sevinirim

 25. Ilk ve acil yardim bolumunu cok istiyordum puanim yetmedigi icin baska bir saglik bolumune gittim suan ortalamam 3.02 4 uzerinden ilk ve acil yardim bolumune gecis yapabilirmiyim ortalama ile

 26. merhabalar ben daha önce itü de 3 yıl hazırlıkta kaldım daha sonra istanbul üniversitesine merkezi yatay geçiş yapım şimdi agno ile yatay geçiş yapabilir miyim

 27. merkezi yerleştirme ile kurumlar arası yatay geçiş yaptım.Şimdi yatay geçiş yaptığım üniversitede,üniversite içi bölüm değiştirebilirmiyim yatay geçişle

  • Evet başvurabilirsin. Ek madde – 1 ile geçtikten sonra geçtiğin kurumda da AGNO ile kurum içi yatay geçişe kontenjanlar ve şartlar dahilinde geçebilirsin.

 28. HOCAM KOLAY GELSİN. BEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ OKUYORUM. 2. SINIFTAN 3. SINIFA GEÇTİM VE AGNO İLE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTİYORUM ORTALAMAM 2.90 2.95 LERDE . ALTTAN HİÇ DERSİM YOK FAKAT BEN 2. SINIFIN 2. DÖNEMİNDE SEÇMELİ OLAN 3 KREDİLİK BİR DERSİ KREDİ YETMEZLİĞİNDEN DOLAYI ALAMADIM VE 3 KREDİLİK DERS TRANSKRİPTİMDE HİÇ GÖRÜNMÜYOR (NE BAŞARILI NE BAŞARISIZ) VE O DERS YAZ OKULUNDA AÇILMADI. YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURDUĞUMDA BELİRTTİĞİM KONU SIKINTI OLUR MU YOKSA O DERSİ GEÇİŞ YAPTIĞIM ZAMAN DA GEÇİŞ YAPACAĞIM ÜNİDE ALABİLİR MİYİM. CEVAP VERİRSENİZ ÇOK İYİ OLUR KOLAY GELSİN..

 29. Pdr 2 sınıf öğrencisiyim üniversite değiştirmek için kurumlararası yatay geçişe başvurdum yerleştieme puanının önemi varmıdır sadece ganoya göre mi değerlendirilir

 30. merhabalar,

  ben özel üniversitede kopya çektim. ceza olarak uzaklaştırma cezası aldım bununla beraber bursum kesildi.
  yalnız cezam öğrenci sistemine işlenmeden transkript imi hemen aldım. kağıt üzerinde ceza almamıştır diyor.
  bir kaç okula yatay geçiş başvurusu yaptım. hergangi bir üniversiteye kayıt yaptırdığım zaman suan okuduğum okul benım cezamı yatay geçiş yaptığım okula gönderirmi?

 31. Merhaba ben türk dili ve edebiyat öğrencisiyim vakıfta bir üniversitede hukuga yatay geçiş yapmak istiyorum lys puanı mi yoksa derslerle alakalı başarı puanı mi önemli?

 32. Merhaba ben yatay gecis yapmak istiyorum ama geçmek istediğim üniversitenin tarihlerini kacirmisim. Yapabileceğim bir yol bir şey var mı ? Nasıl yapabilirim bunu bilen varsa yardımcı olrsa sevinirim.

 33. Merhaba ben vandan bursaya yatay geçiş için başvuru yapmıştım ve çıktı gidip kaydımı yaptım ama ben İstanbul a da başvuru yapmıştım onun sonuçları yeni çıktı ve orayıda kazanmışım Bursa daki kaydımı silip istanbul a kayıt yaptırabilir miyim?

 34. Merhabalar ilk senemde üniversitemi bırakıp devamsızlıktan kalmıştım ikinci senede ek madde 1 kullanarak aydın üniversitesine kayıt oldum ancak egeye yaptığım başvuruda kabul olmuş. Aydındakiler biz kaydını dileriz sorun yaşamazsın dediler. Öyle bir şansım var mj bana başvuru yaparken kayıt olmak için para yatırmalısın ders seçmelisin falan dediler ancak hiçbir şey yapmadım geçişim mümkün müdür? Ek madde 1 ile kayıdı bu cuma yaptım

 35. mrh ben 1. sinifi bitirdim başka bir üniversiteye yatay başvurusu yaptım sonuçlar belli olduğundan normalde 2. sınıf olması gerekirken devam edeceği sınıf 3. sınıf yaziyordu bende kaydımı yaptım üniversiteye verdiğim transkripte bazı muaf derslerimde var muaf derslerim olduğu için mi acaba 3. sınıf attılar acil cevap lütfen

 36. Ek madde 1 ile yatay geçiş yaptım.3.sınıf sosyoloji bölümü okurken,sınıf öğretmenliğine geçiş yaptım ve 1.sınıfın bahar döneminden devam etttim.sınıf öğretmenliğinde 2.sınıfta öğrenim kredisi almaya başladım ve şuan 3.sınıfım öğrenim kredim kesildi.ne yapabilirim ,tekrar alabilirmiyim.

 37. Merhabalar,
  Ek madde-1 ile yatay geçiş yapmayı düşünüyorum. 2.sınıfım ve seneye farklı bir bölüme geçmek istiyorum. Daha sonra farklı bir şehirde okumak için yatay geçişle geldiğim okuldan tekrar yatay geçiş yaparak aynı bölümü farklı bölümde okumam mümkün müdür?

 38. Ben ek madde bir ile aynı üniversitede başka bir bölüme geçtim.Şimdi ortalama ile aynı bölümde başka bir üniversiteye geçebilir miyim.

 39. Ben ankaradaki bir özel üniversiteden merkezi yatay geçişle konya selçuk hukuğa geldim. 2. Sınıfı bitirdikten sonra genel ortalamayla Ankarada başka bir okula yatay geçiş yapabilir miyim?

 40. Ben güzel sanatlarda ÖSYM puanıyla moda ve tekstil tasarımı okuyorum başka bir üniversiteye özel yetenekle alınan bir bölüme geçiş yapabilir miyim .ve ilk yılın ikinci döneminde basvurabilirmiyim

 41. Merhaba, ben şuan istanbulda bir özel üniversitede %50 burslu ingiliz dili ve edebiyatı okuyorum. Hazırlık seviye belirleme sınavında B2 çıktım ve benim yarım dönem hazırlık okumam gerektiğini söylediler önümüzdeki dönem birinci sınıfın ikinci bölümünden başlayacağım birinci dönemin dersleri de alttan ders olarak kalacak yani irregular öğrenciyim birinci sınıfın tüm derslerini hallettikten sonra yatay geçişle Boğaziçi ya da istanbul üniversitesine geçmek istiyorum ama irregular öğrenci olduğum için bir sıkıntı çıkar mı? Lütfen yanıtlarsanız çok mutlu olurum.

Bir yorum bırakın