YDS Başvurusu Nasıl Yapılacak ? (2013)

5
3758

Bu konuda YDS’ye girecek adayların başvuru sürecinde yapmaları gereken işlemleri basitçe sıralayacağız. Başvurular 27 Şubat 2013’e kadar devam edecektir. Başvurunuzu son güne bırakmadan yapmanızı istiyoruz zira YDS artık ÖSYM’nin (ÖSYS haricinde) tek yabancı dil sınavı. Sorularınızı yorum kısmından iletebilirsiniz. 

Başvuru için öncelikle şu bankalardan birine 50 TL olan sınav ücretini yatırınız.

Ardından aşağıda yer alan Aday Başvuru formunu, kılavuzda anlatıldığı biçimde doldurunuz.

Ardından başvuru merkezlerinden birine gidiniz (Bunun detayı aşağıda yer almakta) YDS Başvurunuzu şu merkezler aracılığıyla yapabilirsiniz: 

  • ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri,
  • Üniversite Rektörlükleri,
  • PTT İş Yerleri,
  • www.osym.gov.tr (ais.osym.gov.tr aracılığıyla)

Başvuru ücreti 3 TL’dir, ÖSYM şifreniz yoksa 2 TL’ye geçici şifre almalısınız.

yds 2013

YDS Başvurusu için gerekli olan belgeler:

Aday Başvuru Formu
Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması, gerekir.
Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga güncel bir
fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport
kabul edilmeyecektir),
Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği
ile engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe

kitaplar

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formu için tıklayınız.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: 2011 veya 2012 yıllarında ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav uygulaması gerçekleşen herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2013-YDS İlkbahar Dönemi başvurularını isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler. Bu şartı taşımayan adaylar, 2013-YDS İlkbahar Dönemi başvurularını bir Başvuru Merkezinden yapmak zorundadır.

Daha önce ÖSYM’den Y.U. Numarası almayıp 2013-YDS İlkbahar Dönemine başvuracak yabancı uyruklu
adaylar da başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.

c) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, 50,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında Aday İşlemleri Sisteminde bulunan “Y.U. Numarası Edin” başlıklı alandan aldıkları numarayı T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar.
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili
kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret
yatırabilirler.

DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.

d) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan
sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI

ÖSYM’ye ulaştırılması gereken sağlık kurulu raporu vb. belgelerin onaylı bir örneği Başvuru Merkezlerine
verilmeli veya doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir. Belgelerin asılları Başvuru Merkezlerine verilmemeli,
ÖSYM’ye gönderilmemelidir.
Başvurularını internet aracılığıyla yapacak adayların Aday Başvuru Formu kendilerinde kalacaktır.
a) Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:

Adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır. Ekinde ÖSYM’ye
ulaştırılması gereken adaya ait üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir
örneği bulunan Aday Başvuru Formları ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır. Ekinde
hiçbir belge olmayan Aday Başvuru Formları adaylarda kalacaktır (Engelli adaylar, bu durumlarını gösteren
sağlık kurulu raporunun bir örneğini, engellerine ilişkin özgeçmişlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday
Başvuru Formuna ekleyeceklerdir.).
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması,
gerekir. Ayrıca adayların;
Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga güncel bir
fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport
kabul edilmeyecektir),
Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği
ile engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi,
yanlarında bulundurmaları gerekir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerayla
alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken
adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak,
fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü,
fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının sizi sınava
almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi
görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2013-YDS
İlkbahar Dönemi Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi
kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri veriniz. Başvuru bilgilerinizin
doğruluğundan sorumlu olduğunuzu, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya
eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün
aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en 9
kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de
gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.
Ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak belge bulunan Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından
alınarak ÖSYM’ye ulaştırılacaktır. Adaylar başvuru merkezine 3,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti
ödeyeceklerdir.
b) İnternet ile bireysel başvurular:
2011 veya 2012 yıllarında ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav uygulaması gerçekleşen herhangi bir sınava
başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2013-YDS İlkbahar Dönemi başvurularını isterlerse
bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler.
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adayların bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra,
İnternet bağlantısı ve yazıcısı olan bir bilgisayarı kullanarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile şifrelerini girmeleri, YDS sınavını seçerek mevcut bilgilerini
kontrol etmeleri, kimlik bilgileri dışında istenilen bilgi alanlarını güncellemeleri ve varsa eksik bilgilerini
tamamlamaları gerekir. Ayrıca başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Aday Başvuru Kayıt Bilgileri
dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir. İnternet aracılığıyla bireysel
başvuru yapan engelli adayların dilekçeleri ile sağlık kurulu raporlarının bir örneğini Aday Başvuru
Formuna ekleyerek başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki
yıllarda yapılan sınavlarda sağlık kurulu raporlarını ÖSYM’ye göndermiş olsalar bile, bu durumlarını
belirten bir dilekçeyi ve raporlarının bir örneğini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye
ulaştırmalıdır.
c) Postayla başvurular:
Başvuru süresince; sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.), sürekli ve ağır hastalık, zorunlu
askerlik veya tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar,
başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri ÖSYM’ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim
ettirebilirler. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu
belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel
Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM
sorumlu olmayacaktır.
Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2013-YDS İlkbahar Dönemi Aday Başvuru Formu,
Sürekli yurt dışında bulunma, sürekli ve ağır hastalık, zorunlu askerlik veya tutukluluk/hükümlülük vb.
nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge,
Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir
fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)
Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında; soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir
fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport
kabul edilmeyecektir.),
Banka dekontu.

5 YORUMLAR

  1. 2011 ve 2012 yıllarında her sınava girmiş olmama rağmen YDS sınavına internet üzerinden başvuru yapamıyorum. barayı yatırdım ve herhangi bir sorun olmaması gerekiyordu.. sizce neden ?

  2. yds sonbahar 2013 donemonde yurt disinda olacagim ancak zorunlu bir sebepten degil postayla basvuru yapabilmek icin yurt disinda olduguma dair nasil bir resmi belge almam gerekir

Bir yorum bırakın