YDS’nin Yılda 3 Kez Yapılmasının Önü Açıldı

0
1292

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, 4 Temmuz tarihinde yapılan değişiklikle YDS’nin bir yılda 2’den fazla yapılmasının önü açıldı. 

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri “yılda iki kez”, diğer diller için “yılda bir kez” yapılacağı yönündeki ifade sırasıyla “yılda en az iki kez” ve “yılda en az bir kez” olarak yeniden düzenlendi.

2014 yds

İlgili Yönetmelik:

4 Temmuz 2014 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 29050

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde en az bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde en az bir kez olmak üzere yılda en az iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda en az bir kez yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 


ESKİ HÜKÜM

(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzereyılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılır.

Bir yorum bırakın