Yeni İş güvenliği paketindeki değişiklikler

0
1132

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İş güvenliğine yönelik Meclis tarafından hazırlanan eylem planından bahsetti. Düzenleme ölümün en fazla olduğu Maden işletmeleri ve inşaatlar için köklü değişiklikler getirecek.

Davutoğlu: Sorunlu maden ocaklarının faaliyetleri durduruldu ve inşaatlar denetlendi:

95 maden ocağı işletmesini durdurduk. Asansör faciasından sonra 2079 inşaat denetlendi, 1610 inşaat durduruldu. Yasal düzenlemeyi yapmış olabilirsiniz, teftiş yaparsınız, inşaatı durdurursunuz ama en önemlisi çalışma sistemini değiştirmektir. Hükümetimiz çalışma şartlarını iyileştirmek için her türlü yasal tedbiri alacak. Mesela sadece sonunda bir şey üretmek değil, çalışanlarımızın can güvenliğini de sağlamak önemli. Vatandaşlarımızı kendi güvenlikleri için bilgilendirmek de çok önemli.

6 Eylül’den bu yana, her Bakanlar Kurulu toplantısında iş güvenliği konusunu ele aldık. İşçi ve işverenlerin, STK’ların mevzuatları incelemesi ve önerilerle gelmesi lazım. Hem demokratik standartlarda bir ülke olarak sömürünün önüne geçmek lazım hem de üretime devam etmek lazım. Hukukun devam edebilmesi için işletmelerin devam etmesi de lazım.

iş güvenligi uzmanligi

İş Güvenliği paketindeki başlıklar:

1-Mesleki yeterlilik sertifikası alınacak

2-Zorunlu iş sağlığı ve eğitimi

3-Yapı denetim firmaları iş güvenliği sorumluluğunu üstlenecek

4-İnşaatlarda şantiye şefine, madenlerde şeflerine iş güvenliği uzmanı olma zorunluluğu getireceğiz

5-Yaptırımlarda ödül-ceza formatı gelecek

Çok tehlikeli iş kategorisinde 3 yıl hiçbir sorun çıkmaması durumunda işverenlerden sigortaları asgari düzeyde tahsil edeceğiz.

6-İdari para cezalarında yaptırımlar getireceğiz

7-Kamu ihale şartlarına çok ciddi yükümlülükler getireceğiz

8- Rödevans, kiralama işlerinde üretim zorlamalarını önlemek için tedbirler getireceğiz

9- Rödevans sürelerini 15 yıldan az olmama şartı getireceğiz

10- Kamuda rödevans olacak ama bütünüyle bu iş başka bir taşerona devredilemeyecek

11- Özel sektörede rödevans olmayacak

12-Standartlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlamayanlara idari para cezası uygulanacak

13-İşverenin ölümlü iş kazasında işveren kusurlu bulunursa alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek.

14- Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin kaydı ve konumları için çip uygulanacak

15- Maden dokümanları mutlaka elektronik ortamda paylaşılacak

16-Maden ve inşaatlarda iş güvenliği denetimleri fotoğraflı olacak

17-Tatbikatların 6 ayda bir yapılması ve kayda alınması

18-Acil durumlarda çıkışın kolay olması için fosforlu hayat hattı kurulacak

19-Alo 171’e ek bir düzenleme yapılacak

20-Kömür madenleriyle ilgili mevzuatları gözden geçirip yasal düzenleme yapacağız

21-Madencilik sektörüyle ilgili ömrü biten işletmelerin değerlendirilmesi

Madenler için özel düzenleme:

-Maden şirketleri belli bir geçiş sürecinde çalışanlara hayat sigortası yapacak

-Maden sahalarının denetimi

-Küçük işletmelerin birleşmesini sağlayacağız

-Madenin türüne göre ruhsat alanlarını düzenleyeceğiz

-Devlet hakkı bedelini kademeli olarak belirleyeceğiz

-Tek bir kalemde ruhsat bedelini toplayacağız

-Ruhsat bedelinin bir kısmını faaliyeti biten madenler için kullanacağız

-Küçük işletmelere devlet hakkı konusunda kolaylık sağlanacak

-Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturacağız

-Ruhsat talebi sırasında mali yeterlilik standardı getireceğiz

-İşletme projeleri içerik bakımından gözden geçirilecek

-Maden işletmelerinde çalışacaklar için eğitimler yapılacak

-Kamuoyu duyarlılığının arttırılması

Bir yorum bırakın