Yeni Üniversite Sınavı: 2 Gün, Daha Az Puan Türü, Türkçe ve Matematik Temelli

0
5189

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sınavında yapılması beklenen değişiklikler açıkladı. Buna göre haftalara uzaya LYSler ve başka bir ayda yapılan YGS tek bir hafta sonuna toplanacak. Böylece öğrenciler sınav stresinden uzaklaşabilecek.

Açıklamada ayrıca şuan sayısı 18 olan puan türlerinin azaltılması ve Matematik/Türkçe testlerinin daha önemli bir yere sahip olması gibi noktalar yer alıyor.

Sınav stresi yeni sistemle azalacak

Sayın Cumhurbaşkanım, üniversitelerimizin yeni eğitim yılına başladığı bugün
üniversite giriş sınavlarına da kısaca temas etmek isterim: Yükseköğretim dünyanın
her yerinde dinamiktir, canlıdır, özellikle son on yılda ülkemizde de sürekli genişleyen
ve büyüyen bir yapıdadır. Dolayısıyla bu durum belli zaman aralıklarında bir takım
değişiklikleri tabii olarak gündeme getirmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu
şartlarda, bugün için sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından üniversiteye sınavsız
geçiş mümkün olmamakla birlikte, giriş sisteminde aksayan tarafları giderecek, sınav
stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak, daha yalın ve sade bir sistem için gerekli
düzenlemenin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Sizin de
defeatle söylediğiniz gibi eğitim öğretimin bütün kademelerinde öğrencilerimiz
üzerinde sınav stresini azaltmamız gerekmektedir. Zira bunun eğitim öğretimin niteliği
üzerinde yoğun olumsuz tesirleri olmaktadır.

Sınav 2 gün sürecek

Bilindiği üzere şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı
gerçekleştirilmektedir. Sınavların ilki Mart, diğeri Haziran ayındadır ve toplam beş
gün sürmektedir. Nerede ise dört aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz
etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.

Puan türleri azaltılacak

Diğer önemli değişiklik puan türlerinde gerçekleşecek. Şu an var olan 18 puan türü
aslında programların aradığı yeterlikleri sağlamak açısından önemli bir işlev görmekte
ise de bu kadar puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırıyor, ayrıca bazı
programlar için aday havuzunu daraltıyor. İlaveten bazı puan türleri arasındaki
farklılık çok az. Bundan dolayı bu 18 puan türü azaltılacak. Bunlar çok az sayıda
adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri
olacaktır.

Türkçe ve Matematik temelde yer alacak

Yeni sistemde önemli bir değişiklik de şudur: Türkçe ve Matematik sınavın
merkezinde olacaktır. Temel Türkçe ve Temel Matematiğin ise her puan türünde etkisi
olacaktır.
Üniversite eğitimine bütün branşlardaki eksikliklerin olumsuz etkileri olmakla birlikte
özellikle bu iki daldaki eksiklik sonraki yıllarda telafisi en güç olanlarıdır.
Bu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına asla gelmemelidir. Milli Eğitim
müfredatı daha önce olduğu gibi yine sınavda sorgulanmaya devam edecektir.

Müfredat, MEB müfredatına göre aynı şekilde devam edecek

Sayın Cumhurbaşkanım, üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemektedir.
Dolayısıyla huzurunuzda bu milyonlarca öğrenciye ve ailelerine belirtmek isterim ki:
Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasınlar, endişeye kapılmasınlar. Sorular
aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından sorulacaktır. Öğrencilerimiz çalışma
yöntemlerini değiştirmesinler, sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar. Yeni düzenleme ile
sınavı, öğrencilerimiz, aileleri, rehber hocaları ve bu sistemi yöneten bizler için daha
yalın, daha sade ve daha sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yapmak
istediğimiz aynen budur.

Bir yorum bırakın