YGS Başvuru Kılavuzu (2013)

0
1706

Üniversiteye giriş sınavlarının ilki olan YGS için başvuru ve sınav bilgilerinin yer aldığı kılavuz aşağıda yer almaktadır. Bu kılavuz ayrıca LYS başvurularında da geçerli olacaktır. YGS başvuruları 2 – 15 Ocak 2013 tarihleri süresince devam edecek olup, başvuru formu osym.gov.tr tercihler kısmından  indirilebilir.

>>> 2013 YGS Başvuru Kılavuzu <<<

 

YGS Başvuru Kılavuzunun içindekiler:

Sayfa

1. YÜKSEKÖĞRETİME ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) ………………………………………… 1

2. BAŞVURU ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2.1. Kimler Başvurabilir? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

2.2. YGS.’ye Girme Zorunluğu Var mıdır? ………………………………………………………………………………………………………. 1

2.3. ÖSYS.’ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır? ……………………………………………………………………………………………. 1

2.4. 2013-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır? …………………………………………………………………………. 5

2.5. Bankaya Ne Kadar Başvuru Ücreti Yatırılacaktır? …………………………………………………………………………………….. 9

2.6. ÖSYS.’ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır? …………………………………………………………………………………….. 9

2.7. Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar? ……………………………………………………………. 10

3. YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) ……………………………………………………………………………………………… 11

3.1. YGS.’de Hangi Testler Yer Alacaktır? ………………………………………………………………………………………………………. 11

3.2. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir? …………………………………………………. 11

3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir? …………………………. 11

3.4. YGS Nasıl Uygulanacaktır? ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

3.5. YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır? ………………………………………………………………………………………………………. 14

3.6. Cevap Kâğıdı Nasıl Doldurulacaktır? ………………………………………………………………………………………………………. 14

3.7. Sınavın Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir? ……………………………………………………………………………….. 15

3.8. Sınav Sonuçlarının Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır? ……………………………………………………………………………….. 15

3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır? ………………………… 16

3.10. YGS.’nin Değerlendirilmesi …………………………………………………………………………………………………………………….. 16

3.10.1. YGS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır? …………………………………………………………………………………………… 16

3.10.2. YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır? …………………………………………………………………………………………… 16

3.10.3. YGS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır? ………………………………………………………………………………………….. 18

4. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) ………………………………………………………………………………………………. 18

4.1. Matematik Sınavı (LYS-1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 18

4.2. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) …………………………………………………………………………………………………………………… 18

4.3. Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) ………………………………………………………………………………………………………….. 18

4.4. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) ……………………………………………………………………………………………………………….. 18

4.5. Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) …………………………………………………………………………………………………………………….. 19

4.6. LYS.’nin Değerlendirilmesi ……………………………………………………………………………………………………………………… 19

4.6.1. LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır? ……………………………………………………………………………………………. 19

4.6.2. LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır? ……………………………………………………………………………………………. 19

4.6.3. LYS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır? …………………………………………………………………………………………… 19

5. AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK PUANLAR ……………………………. 19

6. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) ……………………………………………………………………………………………………. 20

6.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır? ………………………………………………………………………………………………………………….. 20

6.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl

Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır? ………………………………………………………………………………………. 20

7. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE

AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ ……………………………………………………….. 20

8. YERLEŞTİRME ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

8.1. 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ……………………………………………………………. 21

9. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ ………………………………………………………………………………………. 22

10. ÖSYS.’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR ……………………………………………………………………………………… 23

10.1. Okul Birincileri ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

10.2. Belli Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar ……………………………………………………………………………………… 23

10.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar …………………………………………………………………………………… 23

10.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar …………………………………………………………………………………………. 24

10.5. Engelli Adaylar …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

10.6. KKTC.’den Başvuran Adaylar ……………………………………………………………………………………………………………… 25

10.7. KKTC Hariç Yurt Dışından Başvuran Adaylar ………………………………………………………………………………………. 25

10.8. KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören (Transkriptli) Adaylar …………………………………………………………… 25

10.9. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler ……………………………………………………………………………………. 26

10.10. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar ………………………………………………………. 26

10.11. 2013-ÖSYS.’ye Başvurduktan Sonra Bilgilerinde Değişiklik Olanlar ………………………………………………………….. 26

10.12. Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar ……………………………………………………………………………….. 27

11. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

12. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER ………………………………………………….. 27

13. TÜRKİYE.’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EĞİTİME DEVAM

EDEMEYECEK OLANLAR ………………………………………………………………………………………………………………………… 27

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM.’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BAŞVURU VE SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

 

LİSTE ve ŞEKİLLER

Şekil 1. 2013-ÖSYS Başvurusu Nereye Yapılacak? ………………………………………………………………………………………………. 2

Şekil 2. Hangi Adaylar Öğrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Başvuru Formuna

Diplomasının Onaylı Bir Örneğini Ekleyecek? …………………………………………………………………………………………. 3

Şekil 3. 2013-ÖSYS Aday Başvuru Formunun Ön Yüzü ………………………………………………………………………………………. 4

Şekil 4. YGS.’ye Girmek İstiyorum/ İstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi İşaretlenecek? ………………………………………… 6

Liste 1. 2013-YGS/LYS Sınav Merkezleri ……………………………………………………………………………………………………………. 8

Şekil 5. 2013-YGS Soru Kitapçığı Kapağı Örneği …………………………………………………………………………………………………. 12

Şekil 6. 2013-YGS Cevap Kâğıdı Örneği …………………………………………………………………………………………………………….. 13

Şekil 7. YGS ve LYS.’de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları ………………………… 17

TABLOLAR

Tablo 1A YGS.’deki Testler ve Kapsamları …………………………………………………………………………………………………….. 28

Tablo 1B YGS Puan Türleri …………………………………………………………………………………………………………………………. 28

Tablo 1C LYS.’lerdeki Testler ……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Tablo 1D ALYS Puanlarının Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? …………. 29

Tablo 1E LYS Puan Türleri ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Tablo 1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? ……………………………… 31

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları ……………………………….. 32

Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları ………………. 33

Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programları…………………………………………………………………………………………….. 36

Tablo 3B.3 Sanat ve Tasarım Fakültesi Lisans Programları ………………………………………………………………………………….. 39

Tablo 3B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programları……………………………………………………………………………………………….. 40

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri

Ön Lisans Programları …………………………………………………………………………………………………………………… 42

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve

Puan Türleri …………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları …………………………………… 56

Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları …………………………………………………………………………………………………………………. 57

Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları ………………………………………………………………………………… 59

AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Bayan ve Erkek Adayların Dikkatine! ……………………………………… 61

Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okullarına Girmek İsteyen

Erkek Adayların Dikkatine! …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden Örgün/Uzaktan Eğitim Yükseköğretim Programlarında Okuyanlar veya

Bu Programlardan Mezun Olanlar İle Açık Öğretim Programlarından Mezun Olanların Açık Öğretim Programlarına

Kaydolmalarına İlişkin Esaslar …………………………………………………………………………………………………………………………… 67

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları ………………………………………………………………………………….. 67

KISALTMALAR

ii

ygs grup calismasiAlm., Fra., İng.: Almanca, Fransızca, İngilizce

Bil. : Bilimleri

Bilg. : Bilgisayar

Ç.P.L. : Çok Programlı Lise

Elek. : Elektrik/Elektroniği

Fak. : Fakültesi

Hiz. : Hizmetleri

İşl. : İşletmeciliği/İşletmecilik/İşlemeciliği

L. : Lisesi

M. : Meslek

Müh. : Mühendisliği

MYO. : Meslek Yüksekokulu

M.T.O.K.: Mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumu mezunları

Otel. : Otelcilik

Öğr. : Öğretmenliği

Prog. : Programcılığı/Programları

Tek./Tekn.:Teknolojileri/Teknolojisi/

Teknikler/Teknikerliği/

Teknisyenliği/Teknikleri

Uyg. : Uygulamalı/Uygulama

Y. : Yabancı

Yön. : Yönetimi

Y.O./YO: Yüksekokul

Y.D.A. : Yabancı Dil Ağırlıklı

Bir yorum bırakın