Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2012

0
1239

Yıldız Teknik Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacaktır. Başvurular için son gün: 30 Kasım.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine” uygun olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/

ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya

1

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya

1

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya

1 (*)

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma

1

Kimya-Metalurji

Fakültesi

Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör

Tasarımı

1 (*)

Kimya-Metalurji

Fakültesi

Metalürji ve Malzeme

Müh.

Üretim Metalürjisi

1 (*)

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi

1

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon

1

(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişki yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Bir yorum bırakın