Yıldız Teknik YTÜ Yüksek Lisans Başvuruları (2012 – 2013)

0
3604

Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ Yüksek Lisans Başvuruları: 01-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.  Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik bölümlerine yüksek lisans öğrencileri alınacaktır.

Başvuru için gerekli belge ve evrakların tamamı ilgili enstitü sayfalarında yer almaktadır. Buradan ulaşabilirsiniz:

[ad]

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM 2012-2013

TARİHLERSÜREÇ
01.Ağu.12Yabancı dil sınavı (Lisansüstü)
01-17 Ağustos 20122012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı öğrenci başvuruları
03-05 Eylül 2012Mülakatlar
07.Eyl.12Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
10-13 Eylül 2012Kesin kayıtlar
13 Eylül 2012  Saat: 17.00Yedek kayıt kontenjanlarının ilanı
14.Eyl.12Yedek kayıtları
10-14 Eylül 2012Katkı payı ödemeleri (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")
14-19 Eylül 2012Ders kaydı (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")
20-21 Eylül 2012Ders ekle-sil (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. BAŞVURU FORMU

Başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz: Elektronik ortamda doldurulup resim yapıştırılacaktır.

Doktora için başvuru formu <<< ve >>> Yüksek Lisans için başvuru formu

 1. 1 ADET FOTOĞRAF, aday giriş belgesine yapıştırılacaktır.
 2.  DİPLOMA
 • Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, doktora başvurusu için yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi. Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencilerin bu kurumdan onaylı diploma fotokopisi ile başvurabilirler.
 • Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 1. TRANSKRİPT
 • Transkriptin aslı ve fotokopisi. Yüksek lisansa başvurabilmek için istenilen en az lisans not ortalamasının, doktora programlarına başvurabilmek için istenilen en az yüksek lisans not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu ortalamaları anabilim dallarına göre düzenlenmiş olarak http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa-dosya/lisanustu_kontenjanlar.xls adresinde bulabilirsiniz. İstenilen en az ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayanların başvuruları kabul edilmez.
 • 100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesine ilişkin tablo YÖK’ün web sayfasındadır (http://www.yok.gov.tr/content/view/69/98/)
 1. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi ya da eşdeğer belgeler
 • ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.
 • ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.
 1. Yüksek lisans eğitimine Enstitümüzde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başvuranların,
 2. Yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra kayıtlarının silinmesi nedeniyle eğitime en fazla bir yarıyıl ara verenlerin,
 3. veya bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden başka bir programa başvuran adayların önceki ALES belgeleri geçerlidir. Ancak en az ALES (başvurulacak programın istenilen ALES türü) puan koşulunu sağlamaları gereklidir.

ALES

GRE*

GMAT*

55

610

450

70

685

500

*01.08.2011 tarihinde veya bu tarihten sonra alınan test sonuçları kabul edilerek değerlendirmeye alınacaktır.

İstenilen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları kabul edilmez.

6.    YABANCI DİL BELGESİ (ÜDS-KPDS ya da eşdeğer belgeler)

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARINDA KABUL EDİLECEK ÜDS-KPDS TABAN PUANLARI
Not: Yabancı dil belgelerinin geçerlilik süresi belge tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
YTÜ SEM ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan yabancı dil sınav belgesi doktora programları için geçerli değildir. Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenciler için istenilen en az puan 60’tır.
ÜDSKPDS
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı5050
Eski Türk Dili YL
Türk Edebiyatı YL
Felsefe YL
İşletme Anabilim Dalı
İşletme Yönetimi YL “Bilimsel Hazırlık”, “Yüksek Lisans”
İşletme Yönetimi 2. Öğretim Tezsiz
İnsan Kaynakları Yönetimi “Bilimsel Hazırlık”, “Yüksek Lisans”
Atatürk İ. ve İ. Tarihi YL
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim YL
Eğitim Yönetimi ve Denetimi YL
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
Müzecilik
Sanat ve Tasarım YL
İnteraktif Medya Tasarımı YL
İktisat
Modern Parasal İktisat 2. Öğretim Tezsiz
Batı Dilleri ve Edebiyatları5555
Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora
Atatürk İ. ve İ. Tarihi Doktora
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim D
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
Sanat ve Tasarım Doktora
Sanatta Yeterlik
İşletme Yönetimi Doktora
İktisat Anabilim Dalı6565
İktisat “Bilimsel Hazırlık”, “Yüksek Lisans”
İktisat Doktora
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler D
İktisat Anabilim Dalı7575
İktisat İngilizce YL
İktisat İngilizce Doktora
İnsan ve Toplum Bilimleri YL8080

 

Doktora Başvurularında;  

 • ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanlar YÖK’ün web sayfasında belirtilmiştir (http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdfYTÜ yabancı dil sınavı geçerli değildir.
 • Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

 Yüksek Lisans Başvurularında; 

 • ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanlar YÖK’ün web sayfasında belirtilmiştir (http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf)
 • YTÜ yabancı dil yeterlilik sınavından  İnsan ve Toplum Bilimleri Yükseklisans Programı için 85, İktisat İngilizce Yükseklisans Programı için 75, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yükseklisans Programı için 75, diğer yükseklisans programları için 60 ve üstü puan alan adaylar yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olurlar. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vereceği sınav sonuç belgesinin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Geçerli yabancı dil belgesi olmayanların başvuruları kabul edilmez.

 

Bir yorum bırakın