YLSY Dil Kursu Başvuru Duyurusu

0
1488
2014 ve 2015 YLSY Yurt Dışı Dil Kurslarına Katılacak Öğrencilerin Başvuru ve Tercih İşlemleri

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı dil kursu başvuru ve tercihi işlemleri 15 Şubat 2016 – 01 Nisan 2016 tarihleri arasında REBUS’tan yapılacaktır.

İşlem Takvimi:

İşlemler İşlem tarihleri
Yeterli dil puanını gösterir belgelerin REBUS’a yüklenmesi 15 Şubat 2016 – Saat 00.00’dan

20 Mart 2016 – Saat 23.59’a kadar

Yurt dışı dil kursu başvurusu 23 Mart 2016 – Saat 00.00’dan

27 Mart 2016 – Saat 23.59’a kadar

Yurt dışı dil kursu tercihleri

(ABD, İngiltere veya Almanya’da dil öğrenimi görecek öğrenciler)

29 Mart 2016 – Saat 22.00’dan

01 Nisan 2016 – Saat 23.59’a kadar

Başvuru ve tercih işlemlerine katılabilecek öğrenciler;

1. 2014 YLSY öğrencilerinden herhangi bir yurt dışı dil kursuna yerleşmemiş olanlar,

2. 2015 YLSY öğrencilerinden herhangi bir yurt içi ve yurt dışı dil kursuna yerleşmemiş olanlar. (Yurt içi dil kurslarına devam eden öğrenciler, bu kursların dört aylık dönemleri sonunda açılacak olan başvuru ve tercih işlemlerine katılabileceklerdir.)

Yurt dışı dil ve başvuru işlemlerine katılacak öğrencilerinden Almanca, Arapça ve İngilizce için yeterli dil puanına (Bkz. 2015 öğrencileri için Tablo 1, 2014 öğrencileri için Tablo 2) sahip olanların, yabancı dil sınavı sonuç belgelerini işlem takviminde belirtilen tarihler arasında REBUS’a yüklemeleri zorunludur. Yeterli yabancı dil puanlarını ibraz etmeyen öğrencilerin başvuru ve tercih işlemleri iptal edilecektir.

2014 YLSY kapsamında yurt içinde dil öğrenimi gören öğrencilerinden yeterli dil puanını alamayanlara, istemeleri ve sınıf açılabilmesi için yeterli sayıda öğrenci bulunması halinde, Bakanlığın uygun gördüğü takvim çerçevesinde yurt içinde en fazla 6 (altı) aya kadar ilave yabancı dil öğrenimi izni verilebilecektir. Bu durumdaki öğrencilere yurt dışında ayrıca dil öğrenimi izni verilmeyecektir.

ABD, Almanya veya İngiltere’de dil öğrenimi görecek öğrencilerden yurt dışı dil başvurusunu yapıp yurt dışı dil tercihi (okul seçimi) yapmayan veya dil kursu tercihi yapıp yerleştiği dil kursunda (duyuruda belirtilen tarihlerde) öğrenimine başlamayan öğrenciler yurt dışı dil kursu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil öğrenimi görülecek ülke ve dil kursu değişikliği yapılmayacaktır.

2015 YLSY öğrencilerinden başvuru ve tercih işlemlerine katılmayanlar, 2015 YLSY kapsamında yurt içi dil kurslarına devam eden öğrenciler için daha sonra açılacak yurt dışı dil başvuru ve tercihi işlemlerine katılabileceklerdir.

+

eleri pdf formatında REBUS –> Öğrenci Modülü –> Bilgi Girişi –> Dil Belgesi İşlemleri ekranından sisteme yüklenebilecektir. Yeterli dil puanı alındığını teyit etmeyen belgeler ile dilekçe yükleyen öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri iptal edilecektir.

2. Yurt Dışı Dil Kursu Başvuru İşlemleri:

2.1. Yurt dışı dil kursu başvuruları REBUS –> Öğrenci Modülü –> Bilgi Girişi –> Yurt Dışı Dil Başvurusuekranından yapılacaktır.

2.2. Yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, İSTİYORUM seçeneğini işaretleyipülke ve temsilcilik seçimlerini yaptıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir.

2.3. Yurt dışı dil kurslarına katılmak istemeyen öğrenciler, İSTEMİYORUM seçeneğini işaretleyip seçimlerini KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir.

2.4. ABD, İngiltere ve Almanya dışında dil eğitimi almak isteyen öğrenciler, dil kabullerini kendileri temin edeceklerinden REBUS üzerinden yurt dışı dil başvurularını yapacak ancak okul tercihi yapmayacaklardır.

2.5. İngilizce, Almanca ve Arapça dilleri dışındaki dillerde yurt dışı dil öğrenimi görecek öğrenciler yurt dışı dil öğrenimi kabullerini kendileri temin edeceklerinden REBUS üzerinden yurt dışı dil öğrenimi başvurularını yapacak; ancak okul tercihi yapmayacaklardır.

3. Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi İşlemleri:

3.1. ABD, İngiltere ve Almanya‘da dil öğrenim görecek öğrenciler, yurt dışı dil kursu tercihlerini REBUS –> Öğrenci Modülü –> Bilgi Girişi –> Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi ekranından yapacaklardır.

3.2. Başvuruda seçilen ülkede açılan dil kursları tercih edilecektir. Bu tercih yalnızca ABD, İngiltere ve Almanya‘da dil öğrenim görecek öğrenciler tarafından yapılacaktır. Yurt dışı dil kursu başvurusu aşamasında bu ülkeler dışında dil öğrenimi için başvuran öğrenciler, tercih yapamayacaklardır.

YLSY-sonuçları

Dil kursu tercihlerinde dikkat edilecek hususlar:

  • Dil kursu seçildikten sonra KAYDET butonuna tıklanarak tercih kaydedilecektir (Ekranda tercih edilen dil kursuna ilişkin uyarı görülecektir).
  • Yerleştirme işlemleri öğrencilerin tercihi ve tercih zamanı önceliğine göre yapılacaktır.
  • Dil kursu için belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci tercih yaptığında ilgili dil kursu diğer öğrencilerin tercihine kapanacaktır;ancak -tercih süresi içerisinde- tercihini değiştiren öğrenci olması durumunda dil kursu tekrar diğer öğrencilerin tercihine açılacaktır.
  • Tercih işlemi için tanınan süre içerisinde -tercih edilmek istenen dil kursunda boş kontenjan bulunması şartıyla- sistemde dil kursu değişikliği yapılabilecektir.
  • Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil öğrenimi görülecek ülke ve dil kursu değişikliği yapılmayacaktır.
  • Almanca, Arapça ya da İngilizce yurt dışı dil kurslarına katılacak öğrenciler en fazla 6 aya kadar (pre-sessional, zorunlu hazırlık kursları vb. programlar dahil) yabancı dil öğrenimi görebileceklerdir. Bu öğrencilere herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.
  • İngilizce dil öğrenimi kursları ABD ve İngiltere’de, Almanca dil kursları ise Almanya’da düzenlenecektir.
  • Yurt dışı dil eğitimini ABD, İngiltere veya Almanya‘da görecek öğrencilerin dil eğitimine ilişkin kabulleri yurt dışı temsilciliklerimiz tarafından temin edilecektir.

İlgililere duyurulur.

Tablo – 1: 2015 YLSY Yeterli Dil Puanları

Yurt Dışı Dil Kurslarına Katılabilmek İçin Gerekli Olan Puanlar
Sınav Adı Seviye/Puan
Arapça YDS / ÜDS / KPDS 50*
TOEFL – IBT 79
TOEFL – PBT 548
TOEFL – CBT 211
CAE B
CPE C
FCE C
PEARSON PTE Akademik 71
IELTS 6.0
TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar B2

* Sadece Arapça dil öğrenimi gören ve yurt dışındaki öğrenimlerini Arapça olarak sürdürecek öğrenciler için geçerli kabul edilecektir.

Tablo – 2: 2014 YLSY Yeterli Dil Puanları

Sınav Adı Seviye/Puan
Arapça YDS / ÜDS / KPDS 50*
İngilizce YDS / ÜDS / KPDS 60
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri B1
TOEFL – IBT 65
TOEFL – CBT 183
TOEFL – PBT 513
CAE C
CPE C
FCE C
PEARSON PTE 55
TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar B1
IELTS 5.0

* Sadece Arapça dil öğrenimi gören ve yurt dışındaki öğrenimlerini Arapça olarak sürdürecek öğrenciler için geçerli kabul edilecektir.

Bir yorum bırakın