YÖK Engelsiz Erişim Çalıştayı’ndan Başlıklar

0
1082

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın Engelsiz Erişim Çalıştayı’nda yaptığı açıklamalar aşağıda yer almaktadır. YÖK, çalıştay ile yükseköğretime katılan engelli öğrenci sayısını arttırmak ve sorunları çözmek istemektedir.

DAHA ÇOK ENGELLİ BİREYE ÜNİVERSİTEDE OKUMA İMKÂNI SUNMAK İSTİYORUZ

Yükseköğretim Kurumlarımızda halihazırda bulunan engelli öğrenci sayımız 13655’dir. Bu sayı konunun özelliği dolayısıyla, tam olarak gerçek durumu yansıtmıyor da olabilir. Bununla birlikte daha çok engelli bireye üniversitede okuma imkânı sunmak istiyoruz.

Engellilik durumlarına göre baktığımızda ilk üç sırada: 5480 fiziksel engelli, 3954 görme engelli, 1245 işitme engelli öğrencimizin olduğunu, diğer farklı engelli gruplarının yükseköğretimde çok az sayıda yer aldığını görmekteyiz.

AMACIMIZ YÜKSEKÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIMAK

YÖK olarak öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin yükseköğretime girebilmesi ve yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel ve akademik ortamın hazırlanması; engelli öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılmasıdır.

Kurulumuzca engelli öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarında yapılması gereken uyarlamalar konusunda bazı tavsiye kararları alınmış olup bu kararlar ÖSYM kılavuzlarında yayımlanmaktadır. Ayrıca engelli öğrencilerin eğitimleri konusunda üniversitelerden gelen talepler incelenmektedir.

Bunun yanı sıra hem engelli öğrencilerimizden hem de ailelerinden gelen talepler değerlendirilmekte ve konuyla ilgili kararlar alınmaktadır. Yakın zamanda Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihinsel Engelli çocuklarımızla ilgili çalışmalar yapıldı ve süreç devam etmektedir.

İŞARET DİLİ İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇILACAK MÜJDESİ

Türk İşaret Dili mütercim tercümanlığı konusunda çalışma yapıldı. Yakında lisansüstü programların açılacağı müjdesini buradan verebilirim.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Ayrıca her yıl farklı bir üniversitemizde Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı düzenlenmektedir. Bu yıl yapılacak olan 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın ev sahibi ise Bülent Ecevit Üniversitesi olup toplantı 08-09 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zonguldak’ta gerçekleştirilecektir.

YÖK olarak engelli öğrencilerimizin yükseköğrenim sürecine tam katılımını sağlamak, öncelikli hedefimizdir. Bu hedef kapsamında ilkin üniversitelerimizin fiziksel erişilebilirliğini geliştirerek, üniversitelerimizin bütün engelli öğrenciler için erişilebilir mekânlara sahip olmasını istiyoruz.

Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de işbirliği içindeyiz. Engelli öğrencilerimizin eğitime ve eğitim materyallerine erişimlerini sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEKÂNSAL ERİŞİLEBİLİRLİK YILI

YÖK, “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile yükseköğretim kurumlarında engelli bireylerin bütün mekânlara ve eğitim imkânlara erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı için Mekânsal Erişilebilirlik, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için ise Engelsiz Eğitim konuları odak olarak kararlaştırılmıştır. Öncelikle bugün mekânsal erişilebilirlik konusunda bir çalıştay gerçekleştireceğiz.

Bu çalıştayın amacı, yükseköğretim kurumlarının engelli bireyler için fiziksel erişilebilirlikle ilgili olarak yaptıkları düzenlemeler konusunda paylaşımda bulunmak ve bütün yükseköğretim kurumlarının yapması gereken düzenlemeleri tartışmaktır.

Bugünkü çalıştayımızın katılımcıları olarak aramızda üniversitelerimizin rektör veya rektör yardımcıları, yapı işleri daire başkanları ve engelli öğrenci birim temsilcileri yer almaktadır.

Ayrıca çalıştayı gerçekleştirmek ve sunum yapmak üzere YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan temsilciler, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nden temsilciler, engelli öğrenci temsilcilerimiz ve kendisi de engelli olan ve gerçek bir hayat hikâyesi olan “Çınar” filminin yönetmeni Mustafa KARADENİZ bizlerle birlikte olacaklar.

Burada siz katılımcılara YÖK yayını olarak konuyla ilgili bastırdığımız bir kitabı da armağan edeceğiz. Ben bu kitabın yazarlarını kutluyor, kitabın telif haklarını kurulumuza verdikleri için teşekkür ediyorum.

Çalıştayımızın engelli öğrencilerimizin yükseköğretime katılımlarını geliştirme yolunda önemli bir adım olmasını temenni ediyorum. Bu çalıştayın gerçekleşmesinde katkılarını olan herkese ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.

Bir yorum bırakın