YÖK Kaldırılıyor, YDK Geliyor

0
1186

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) kaldırılmasına karar verdi. YÖK yerine getirilecek yeni kurumun adı ise YDK (Yükseköğretim Düzenleme Kurulu) olacak. 

YDK, “bilimsel ve akademik özgürlük, akademik ve kurumsal özerklik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık” ilkelerine uygun çalışmakla sorumlu olacak

YDK’nın “yönetme, denetleme, bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirme” gibi görevleri olmayacak

YDK toplam 15 üyeden oluşacak. 9’u Üniversitelerarası Kurul’da seçilecek, 6’sı TBMM tarafından seçecek.

YDK’nın görevleri:

  • Yükseköğretimle ilgili planlamalar,
  • görüş bildirmek,
  • eşgüdümü sağlamak.

“Yükseköğretim kurumlarıyla toplumun çeşitli kesimleri arasında işbirliğini teşvik eder ve niteliği artırıcı önlemler alır. Üniversite, fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kuruluşları ile programların açılması ve kapatılmasına ilişkin ölçütleri üniversitelerin görüşlerini alarak belirler. Yabancı diplomaların ve akademik unvanların denkliğini tanır. Yeni üniversitelerin kurulması konusunda görüş bildirir. Öğretim elemanı kadroları ve öğrenci kontenjanları ile ilgili temel ölçütleri belirler. Yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini değerlendirir, gerekli tedbirleri alır.”

(radikal .com.tr)

yok

Bir yorum bırakın