YÖK Pedagojik Formasyon Eğitimi Rehberi

0
1836

YÖK, pedagojik formasyon eğitimi için sık sorulan soruları içeren bir rehber hazırladı. Pedagojik formasyon yapmayı düşünüyorsanız aşağıdaki cevaplar merakınızın çoğunu giderebilir.

1. Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili hazırlanan Usul ve Esaslar, YÖK’ün ve ÖSYM’nin web sayfasından incelenebilir. Söz konusu usul ve esaslarda bu programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili, akademik, idari ve mali hususlar yer almaktadır. Ayrıca program açılabilecek alanlarla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı kararı incelenebilir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar

MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf

Formasyona İlişkin Açıklama ve Duyurular için buraya tıklayınız.

2. Pedagojik formasyon programları, hangi alanlarda ve neye göre açılıyor?

Pedagojik formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun, Bakanlığa bağlı okullarda öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken lisans programlarıyla aylıkla okutacakları derslere ilişkin karar ve çizelgesi dikkate alınarak açılmaktadır. Bu karar ve çizelge, zaman zaman güncellenmektedir. 2013-2014 öğretim yılında açılan programlarda da 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı kararıyla ekindeki çizelge dikkate alınmıştır. Bu çizelgede yer almayan lisans alanlarında pedagojik formasyon programı açılmamaktadır.

pedagojik formasyon

3. Pedagojik formasyon programlarına kimler başvurabilir?

Pedagojik formasyon programlarına 80 sayılı kararda yer alan lisans programları mezunları başvurabilir. Halihazırdaki açılan programlar mezunlar için olduğundan lisans öğrencilikleri devam edenler başvuramazlar. Kontenjanların ilan edildiği anda, mezun durumunda olanlar, programlara başvuru yapabilirler.

4. Lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimi almak mümkün değil mi?

Geçmişte bu tür uygulamalar olmuş, ancak bazı hukuki sorunlar yaşanmıştır. Gelecek yıllarda bunu mümkün kılacak bazı çalışmalar yapılmakta olup konuyla ilgili gelişmeler ileride kamuoyuna duyurulacaktır.

5. Açık öğretim fakültelerinin (AÖF) mezunları da pedagojik formasyona başvuru yapabiliyor mu?

Yukarıda adı geçen karar ve çizelgede, üniversite ve fakülte adı yer almaksızın sadece lisans programlarının adı yer almaktadır. Eğer bu programlar, AÖF programları içinde de yer alıyorsa-örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi-bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

6. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da pedagojik formasyon programına başvurabilmekte midir?

Yurt dışındaki bazı üniversitelerden mezun olup da alan denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denklik belgesi alan adaylar da aynı adı taşımak kaydıyla, açılan programlara başvurabilmektedir.

7. Pedagojik formasyon programının kontenjanları neye göre belirleniyor?

Pedagojik formasyon programlarında her bir alana ayrılan kontenjanlar, program açmak için YÖK’e başvuran üniversitelerin talepleri, kapasiteleri, öğretmen istihdamında ihtiyaç duyulan alanlar, ilgili alanda lisans mezunu adayların yoğunluğu gibi bazı kriterlere göre değerlendirilmektedir. Bu nedenle her üniversiteye, her alana eşit sayıda kontenjan ayırmak mümkün olmamaktadır.

8. Neden her üniversitede pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabilmektedir. Ayrıca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve bölümü olup da yeterli öğretim üyesi olmayan üniversitelerde ve alanlarda da program açılmamaktadır.

9. Neden pedagojik formasyon programlarına merkezi olarak öğrenci yerleştirilmektedir?

Geçmişte pedagojik formasyon programı açmak isteyen üniversitelere, YÖK tarafından belli sayıda kontenjan verilmekte ve üniversiteler de bu kontenjanı, program açmak istedikleri alanlara göre kendileri dağıtmakta idi. Bu nedenle 80 sayılı kararda yer alan her alanda program açılmamakta idi. Ayrıca, program açan üniversiteler, verilen kontenjanın yarısını kendi mezunlarına ayırmakta idi. Gerek üniversiteler, gerekse adaylardan, adil olmayan bazı uygulamalar, adayların her bir üniversite için ayrı başvuru yapmak zorunda olması, bunun getirdiği maddi külfetler gibi çok sayıda şikayetler nedeniyle merkezi olarak yerleştirmeye karar verilmiştir.

10. Bazı alanlarda niye pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Türkiye’de üniversitelerde çok sayıda lisans programı bulunmaktadır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararında bu alanlarda hangileri yer almışsa o alanlarda program açılmaktadır. Bu kararda yer alan bazı öğretmenlik alanlarında, örneğin sınıf öğretmenliği alanında, sadece eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı mezunları istihdam edilmektedir. Bu nedenle adı geçen karar ve ekinde yer alan çizelgede yer alan bütün alanlarda da program açılmamaktadır.

11. Pedagojik formasyon programlarına yerleştirmede neden ALES puanı kullanılmaktadır?

Geçmişte pedagojik formasyon programlarına öğrenci yerleştirmede, sadece mezunların akademik ortalamaları kullanılmakta ve çeşitli şikayetler olmakta idi. ALES’in daha objektif bir sınav olduğu gerekçesiyle %60 oranında ALES ve %40 oranında da lisans mezuniyet not ortalamasının kullanılmasının daha adil olacağı düşünülmüştür. ALES sonuçları, üç yıl için geçerli olduğundan programlara başvuran adayların son üç yıl içinde girmiş oldukları ALES’ten aldıkları en yüksek puan kullanılmaktadır.

12. Pedagojik formasyon programlarının ücreti neye göre belirlenmektedir?

Geçmişte üniversiteler, pedagojik formasyon programlarının ücretlerini kendileri belirlemekte bu da öğrenciler tarafından çeşitli şikayetlere konu olmakta idi. Bazı üniversiteler tarafından adaylardan, 10.000 TL’ye varan ücretler talep edilmiştir. Bu nedenle alınacak ücretler, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin 2. öğretim ücretlerine endekslenerek söz konusu öğrenim ücretinin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.

Bir yorum bırakın