YÖK Uzman Alımı Başvuruları (Ekim 2012)

0
1686

Yükseköğretim Kurulu, YÖK 10 Uzman personel alımı yapacaktır. Başvuru için son tarih (ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün) 31 Ekim 2012‘dir. Başvuru formunu indirmek için tıklayınız. İlan tarihi 16  Ekim’dir.

[ad]

İlanın tamamı:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ALINACAKTIR.
Uzman personel “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A.GENEL ŞARTLAR
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

B. Özel Şartlar

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
1)Başvuru formu
2)Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
3)Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
4)KPSS sonuç belgesi
5)KPDS sonuç belgesi
Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen gribilge.com veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2011 veya 2012-KPSSP3 (B) Grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.
IV- DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Gribilge.com
*Sözlü sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.
Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Bir yorum bırakın