YÖK’ten Eğitim-Sen Suçlamalarına Cevap

0
1257

Eğitim-Sen’in ÖYP Alan Sınavı uygulamasını mahkemeye götüreceğini duyurmasının ardından YÖK, tekrar basın açıklaması yaptı. İlgili açıklama aşağıda yer almaktadır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 14/05/2015 tarihli toplantısında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Usul ve Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapmasına ilişkin bir eğitim sendikasının kurulumuzu sahtekarlığa zemin hazırlamakla suçlaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.

“EĞİTİM-SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU`NUN `YÖK’ÜN ÖYP USUL VE ESASLARINDA YAPTIĞI AKIL ALMAZ VE HUKUK TANIMAZ DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI YARGIYA GİDİYORUZ!` BAŞLIKLI AÇIKLAMA METNİNDE YER ALAN İDDİA;

Sahtekârlığa Kapı Aralandı!
YÖK`ün söz konusu düzenlemesinde yaptığı başka bir değişiklik ise ÖYP programına başvurularda “Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları tespit edilenler” için getirilen “tekrar başvuru yapma yasağı” nın kaldırılmasıdır. Yani daha önce sahtekârlık yaptığı tespit edilen kişi ya da kişilerin tekrar bu programa başvuru yapması yasaklanmışken yapılan düzenleme ile sahtekârlığının tespit edilmesinden bir yıl sonra ÖYP programına başvurabilmesi sağlanmıştır. Bu kişiler için getirilen tek engel, ÖYP puanlarının iki yıl süresince %20 oranında düşürülmesi olmuştur.

MAHKEME KARARINI UYGULAYAN YÖK SAHTEKÂRLIĞA KAPI ARALAMAKLA SUÇLANMAKTADIR

Danıştay 8 . Dairesinin 02/03/2015 tarih ve 2014/10.030 Esas Nolu kararında;

“… 2557 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen koşullar Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Usul ve Esasların 6. Maddesinin 4. fıkrası ile aynı maddenin 5. fıkrasında yer alan “…ve bir daha ÖYP’ye başvuruları kabul edilmez” ibaresi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30/05/2014 gün ve 32413 sayılı işlemi yönünden birlikte gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne…”

Söz konusu mahkeme kararı uyarınca ÖYP Usul ve Esaslarında değişiklik yapılmış, “yanlış beyanda bulunan adayların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmalarının önündeki engel kalkmış ancak ÖYP Puanlarının iki yıl süreyle %20 oranında düşürülmesi” 14/05/2015 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile uygun görülmüştür.

Görüldüğü üzere başkanlığımız konuya ilişkin bir yargı kararını uygulamaktan dolayı sahtekârlığa kapı aralamakla suçlanmaktadır.

Söz konusu mahkeme kararının tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

Kamuoyunun takdirine önemle sunarız.

yok 2013

Bir yorum bırakın