YÖK’ten Türkçe Bölümlerde Zorunlu Hazırlık Sınıfının Kaldırılması Açıklaması

0
1536

Basın Açıklaması

Bugün bazı medya kuruluşlarında YÖK tarafından üniversitelerde Türkçe eğitim veren bölümlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının kaldırıldığı, bunun da zorunlu hazırlık sınıfını bitirenlerle bu seneki kontenjanların birleşmesi neticesinde bir üniversitemizdeki tıp fakültemizde kontenjan problemine yol açtığına dair haberler yer alması üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Türkçe eğitim veren bölümlerde zorunlu hazırlık sınıfının kaldırılmasına ilişkin karar başkanlığımız tarafından değil, 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun’un 6569 sayılı Kanunla değişik 44/c maddesi ile alınmıştır.

Eksik bilgiden kaynakladığına inandığımız bu tarz yanlış haberlere itibar edilmemesini, “yeni YÖK” olarak, yükseköğretimde nitelik ve niceliği yükseltecek her türlü tedbiri almakta olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

yok 2013

Bir yorum bırakın