Yön

0
1994

Coğrafi bir terim olarak Yön, bir varlığın dünya üzerindeki yerini gösterir. Yön terimlerinin oluşturulmasında dünyanın kutup noktaları  ve dünya dönüşüne bağlı olarak meridyenlerin konumu baz alınmıştır.

4 Ana Yön vardır:

  • Doğu
  • Batı
  • Kuzey
  • Güney

Ara yönler:

  • Kuzeydoğu
  • Güneydoğu
  • Kuzeybatı
  • Güneybatı

Bir yorum bırakın