Yönetici Yıllık Çalışma Takvimi (Excel Çizelgesi)

0
4169

Aşağıda 2013-2014 eğitim öğretim yılı için hazırlanan yönetici yıllık çalışma takvimi (okul müdürü, müdür yardımcısı) yer almaktadır. Excel aylar halinde sayfalara bölünmüştür. Tablo altındaki linkten dosyayı indirebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 2009/83 nolu Genelgesi
” İlköğretim Kurumları Standartları” na göre hazırlanmıştır.

Örnek Sayfa:

KABALA ATATÜRK ORTAOKULU
2013/2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YÖNETİCİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
EYLÜL 11 Eylül ayının 2.haftası ( 12-16 Eylül) İlköğretim Haftası
 
Pazartesi 2 9 16 23 30
Salı 3 10 17 24
Çarşamba 4 11 18 25
Perşembe 5 12 19 26
Cuma 6 13 20 27
Cumartesi 7 14 21 28
Pazar 1 8 15 22 29
11  işgünü/2 hafta
YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1-Sınıf defterlerinin hazırlanması   1-Bina giriş çıkış kapıları nöbetci öğrenci
  1-Okul-Veli sözleşmelerinin yapılması   2-Öğrenci kurulunun seçimi listelerinin hazırlanması.
  2-02 Eylül öğretmenlerin göreve başla-   3-Sınıf başkan ve yard. seçimleri   2-Okul ziyaretci defteri ve kayıtlarının
ması.   4-Eğitsel kulüplere öğrenci seçimlerinin tutulması.
  3-Brifing dosyasının güncellenmesi yapılması.   3-Öğretmen nöbet çizelgelerinin hazır-
  4-Sınıf tertip ve düzenlerinin yapılması   5-Sınıf yerleşim planlarının yapılması. lanması
  5-Okulun açılış töreni hazırlıkları   6-Öğrenci davranışları değerlendirme   4-İdareci nöbet çizelg. hazırlanması
  6-Öğretmenler kurulu toplantısının yapıl- kurulunun seçimi.   5-Öğretmen nöbet defterinin tutulması
ması ( 10 Eylül 2013 saat 15:00)   7-Satın alma komisyonunun seçimi   6-Okulun rehberlik hizmetleri çerçeve
  7-Şube öğretmenlerinin belirlenmesi   8-Muayene ve teslim alma komisyonu- planının hazırlanması
  8-Haftalık ders programının hazırlanması nun seçimi.   7-Okulun şiddeti önleme eylem planının
9-Zümre öğretmenleri toplantısı   9-Yöneltme kurulunun seçimi hazırlanması
               ( 23-27 Eylül 2011) 10-Rehberlik ve psikolojik danışma hiz-   8-Veli telefon bilgilerinin e-okul a giril.
10-Ek ders ücret onayının alınması metleri yürütme komisyonunun seçimi.   9-İçme suyu analizlerinin yaptırılması
11-İdari görev dağılımının yapılması 11-Rehberlik çalışma planı ve gençlerin 10-Okul kantinin denetlenmesi
12-Öğrenci kulüplerininde görevli öğret- risklerden korunması uygulama planının
menlerin belirlenmesi RAM a gönderilmesi
13-Belirli gün ve haftalar görev dağılım- 12-Aademik hazır bulunuşluk düzeyinin 12-Öğrenci ve velilerin sosyal desteğe/
larının yapılması. belirlenmesi çalışmalarının yapılması hizmetlere yönlendirilmeleri.
14-Okula yeni gelen öğrenciler için tanı- 13-Öğretmenlerce çevre inceleme rapor- 13-Afet,acil ve riskli durumlarla ilgili
tım ve bilgilendirme (oryantasyon) larının hazırlanması. öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri.
çalışmalarının yapılması. 14-Okul paydaş analizlerinin yapılması
15-Yetiştirme kursunun planlanması 15-Sınıfların temel materyallerinin
16-Öneri dilek kutularının uygun yerlere gözden geçirilmesi ve eksikliklerin
konulması. giderilmesi 15-Öğrencilere psikolojik destek/
17-Aday öğretmenlere rehber öğretmen psikolojik danışma hizmetlerinin
görevlendirmelerinin yapılması verilmesi ve RAM a yönlendirilmesi
16-Koruyucu sağlık eğitimi faaliyetleri
18-OGYE’ nin oluşturulması 17-Şiddet ve istismar konusunda risk
19-Okulun misyon ve vizyon ifadelerini altındaki çocukların belirlenmesine
tüm personelin katılımı ile yeniden yönelik çalışmaların yapılması
oluşturması. ( gerek duyulursa ) 18-Şiddet ve istismarı önleme konu-
sunda eğitim verilmesi.
19-Rehberlik test ve envanterlerinin
uygulanması

indirmek için: https://docs.google.com/file/d/0B34Z7FdBjZcAZ0RYTlJuLUJEN1k/edit (ctrl + s ile indirilebilir)

Bir yorum bırakın