Yüksek Lisans ve Doktora için atılma geldi

0
2013

YÖK, aldığı kararlar çerçevesinde yüksek lisans ve doktorada atılma hususunu yeniden düzenledi. Aşağıda detaylarına yer verilen atılma, iki yıl sonunda gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, başarı koşullarını yerine getiremeyen, tezinde başarısız olan, tez savunmasına girmeyen öğrenciler için sözkonusu olabilecek.

SENATOLAR BELİRLEYEBİLECEK: Üniversitelerde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilecek. Yüksek lisans programına başvurabilmek için lisans diploması ve başvurulan puan türünde senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanı gerekecek. Tezsiz yüksek lisansa kabulde, ALES puanı aranmayabilecek, istenildiği takdirde sınavın taban puanını senatolar belirleyecek.

EĞİTİM 3 YILDA TAMAMLANACAK: Tezli yüksek lisans programının süresi, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın iki yıl olacak. En çok üç yılda bitirilecek. İki yıl sonunda gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, başarı koşullarını yerine getiremeyen, tezinde başarısız olan, tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilecek.

TEZSİZDE 2 YIL: Tezsiz yüksek lisansta, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın programın süresi en az 1, en çok 1 buçuk yıl olacak. Başarısız öğrencinin ilişiği kesilecek. Doktora programı dört ve azami tamamlama süresi altı; lisans derecesi ile kabul edilenler içinse beş ve azami yedi yıl olacak.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/lisansustu-egitime-atilma-geldi-40092620

Bir yorum bırakın