Yurtdışı Lisansüstü, Doktora ve Araştırma Bursları (2013)

0
1307

Yabancı Hükümet Bursları 2013-2014 adı altında yurtdışında okuyan öğrencilere dil, araştırma ve lisansüstü alanlarda burs verilecektir. Koşullar ve burslar için başvuru sayfaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

           ÖN BİLGİLER

 • Yabancı Hükümet Bursları, ikili anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisansüstü, doktora ve dil kursu alanlarında verilmektedir.
 • Burs şartları her ülkeye göre değişmekle birlikte, genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücreti gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir burs ya da başka bir ödeme yapılmamakta ve adaylar eğitim sonrasında herhangi bir mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaktadır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mülâkat yoluyla aday seçimi yapılmakta ve ilgili ülkeye kazanan adayların isimleri asil ve yedek olarak bildirilmektedir. Adayların kabullerine ait son karar ilgili ülkeye aittir.
 • Yurtdışında alınacak diplomaların denkliğine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) önceden bilgi edinilecektir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir
 • Burslar, verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.

Müracatlar, ülkelere göre ayrı ayrı belirlenmiş bulunan ilk ve son başvuru tarihleri arasındakabul edilecek olup söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Lütfen Genel Şartları Dikkatli Okuyunuz.

 ÜLKE ADI  VERİLEN BURSUN TÜRÜ   İLK BAŞVURU     SON BAŞVURU      MÜLÂKAT TARİHİ     SONUÇLAR
İsviçre
İSVİÇRE
  1 Adet Araştırma Bursu

1 Adet Doktora Sonrası Araştırma Bursu

27.09.2012 14.10.2012 17.10.2012 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 

KUVEYT
   6 Adet Arap Dili ve Edebiyatı Bursu 22.10.2012 11.11.2012 14.11.2012 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 

İSRAİL
4 Adet Araştırma Bursu
1 Adet Dil Bursu
05.11.2012 21.11.2012 23.11.2012 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 

SLOVENYA
   2 Adet Doktora Araştırma Bursu

1 Adet Yüksek Lisans Araştırma Bursu

05.11.2012 25.11.2012 28.11.2012 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 

LİBYA
9 Adet Yüksek Lisans 15.01.2013 29.01.2013 01.02.2013 Katılım olmadı…
finlandiya
FİNLANDİYA
10 Adet Araştırma 15.01.2013 29.01.2013 04.02.2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
romanya
ROMANYA
2 adet Araştırma bursu
2 adet Yüksek Lisans bursu
2 adet Doktora bursu
5 adet Romence Dil bursu  (3’er hafta süreli)
15.01.2013 28.01.2013 30.01.2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
tunus
TUNUS
10 adet Araştırma bursu
(6’şar ay süreli).
-5 adet yoğunlaştırılmış Arap dili yaz bursu
(En az 1’er ay süreli).
16.01.2013 30.01.2013 06.02.2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
tunus
ESTONYA
 1 Adet Araştırma/Y. lisans Bursu ( 10 ay süreli)
2 Adet Eston Dilinde Yaz Bursu
08.02.2013 22.02.2013 26.02.2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
Danimarka
DANİMARKA
 -2 adet Araştırma bursu (8) ay süreli
-2 adet Danimarka dili yaz bursu (3 hafta  süreli)
 08.02.2013  22.02.2013  25.02.2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
lüksenburg
LÜKSEMBURG
2 adet Yüksek Lisans 12.02.2013 26.02.2013 28.02.2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
Meksika
MEKSİKA
-3 adet yüksek lisans, doktora, araştırma 13 Şubat 2013 27 Şubat 2013 01 Mart 2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
pakistanPAKİSTAN -2 adet Araştırma bursu
(Urdu Dili ve Ed. mezunları için)
-10 adet Yüksek Lisans bursu
(Sos. ve Fen Bilimleri alanında)
-8 adet Doktora bursu (Beşeri ve Fen Bilimleri alanında)
18 Şubat 2013 28 Şubat 2013 04 Mart 2013 Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
Çin Yunanistan

ÇİN

5 adet Araştırma/ Yüksek Lisans 11 Mart 2013 22 Mart 2013 25 Mart 2013   Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
BULGARİSTAN 3 adet Araştırma Bursu
2 adet Bulgarca Yaz Dili Bursu
11 Mart 2013 22 Mart 2013 26 Mart 2013   Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
BayrakSLOVAKYA 1 adet Doktora Bursu (8 aylık)
2 adet Slovak Dili Yaz Kursu
11 Mart 2013 22 Mart 2013 27 Mart 2013   Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
YUNANİSTAN 4 Araştırma
6 Yunanca Yaz Dili Bursu
11 Mart 2013 22 Mart 2013 28 Mart 2013   Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
belcikaBELÇİKA 4 Adet Fransızca dil bursu 22.04.2013 05.05.2013 09.05.2013   Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
rusya
RUSYA
20 Adet Yüksek Lisans
5 Adet Doktora
5 Adet Dil
22.04.2013 05.05.2013 07.05.2013   Sonuçlar İçin Tıklayınız… 

İTALYA
3’er aylık 2 adet dil bursu Toplamda 90 aylık süre verilmiştir. Yüksek Lisans, Doktora, Araştırma Burslarına 3, 6, 9 aylık sürelere bölünerek dağıtılacaktır.   09.05.2013  31.05.2013  05.06.2013     Sonuçlar İçin Tıklayınız… 
Fas

 

 FAS 

25 adet Yüksek Lisans / Doktora 12.07.2013 22.07.2013 24.07.2013
meksika

MEKSİKA

 4 adet Yüksek Lisans / Doktora / Araştırma Bursu 06.08.2013 03.09.2013 05.09.2013

 

Not : Site en iyi görüntülenme için  internet Explorer 9.0 veya üzeri versiyonlar kullanılmalıdır.

 

 • GENEL ŞARTLAR

  1–   Araştırma, yüksek lisans ve doktora bursları için en az lisans/yüksek lisans mezunu olmak, (Eğitim düzeyi konusunda bazı ülkelerin kendi özel şartları geçerli olacaktır)

   

  2–   Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora adayları için; KPDS’den C seviyesinde ya da eş değer dil belgesine sahip olmak gerekir.

   

  3–   Dil bursları için; en az fakültelerin 3. sınıf öğrencisi olmak, ulusal veya yabancı kaynaklı dil sınavlarından (KPDS, ÜDS, TOFEL) 50 ya da eş değer puana sahip olmak,

   

  4–   Adaylar, bir akademik dönemde en fazla iki ülke için başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına başvuruda bulunamayacaktır. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

   

  5–   Daha önce bir ülkenin sınavını kazanan aday, ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına ve farklı bir burs alanında başvuru yapma hakkına sahiptir. Aday daha önce kazanmış olduğu aynı burs türüne ve aynı ülkeye 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecektir.

bursluluk

 

 •  

  BAŞVURU VE ADAY SEÇİMİ:

  1–   Bursa başvurular internet yoluyla ve belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.

   

  2–   Kaydını tamamlayan adaylar Bakanlığımızdan her hangi bir çağrı beklemeden açıklanan tarih ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

   

  3–   İstenen diğer tüm belgeler (üçer kopya ve üç ayrı telli dosya içerisinde hazırlanacak) mülâkat günü görevliye elden teslim edilecektir. İstenen belgeler ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır

   

  4–   Son başvuru tarihinden önce kaydını yapmayan/yapamayanların,  gerekli şartları taşımayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

   

  5–   Geciken adaylar kesinlikle mülâkata alınmayacaktır. Süresi bir günden fazla olan mülâkatlarda, kayıtlı adayların bazılarının sınava girmeme ihtimaline karşı, tüm adayların mülâkatın ilk günü belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

   

  6–   Mülakat burs komisyonunca Türkçe ve yabancı dilde yapılacaktır. Mülakatta adaylar, “Ön Hazırlık ve Konuya Hâkimiyeti/Genel Bilgi Düzeyi“, “Temsil Yeteneği”, “Yabancı Dil Düzeyi”, “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir.

   

  7-   Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenecektir.

   

  8–   Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra (25) gün içerisinde http://abdigm.meb.gov.tr/student/default.aspx adresinden adayın T.C. Kimlik Numarasına göre yayınlanacaktır.

   

  9–   Başarılı adayların belgeleri (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere T.C. Dışişleri Bakanlığına gönderilecektir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Not ortalaması 50 puanın altında olanlar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.

   

  10– Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir. En geç bir (1) ay içerisinde almayan dosyalardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

   

  11– Nihai kabulleri Bakanlığımıza ulaşan adaylara bildirimde bulunulacaktır. Adaylar, talep ettiği takdirde bir (1) defaya mahsus olmak üzere pasaport harç muafiyet ve kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere “İLGİLİ MAKAMA” yazıları düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemler ilgililere aittir.

   

  12–   Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

   

  13–   Başarılı olan ve yurtdışında öğrenimine başlayan erkek adaylar; askerlik sevk tehir işlemleri için, öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimize başvurmaları gerekir. Kişinin talebinin Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasına müteakip askerlik sevk tehir işlemleri başlatılacaktır.

   

  14– Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler, durumu Bakanlığımıza dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda yeniden başvurabilirler.

   

  15– Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılacaktır.

   

  16– Burslu olarak yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak en geç bir ay içerisinde Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunacaktır.

Bir yorum bırakın