Yurtdışında Bursu Yüksek Lisans Yapacaklar İçin YLSY Tercihleri Başladı

0
1446

2013 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY)için adaylardan tercih alınacaktır. 

Tercih Süresi: 22/11/2013 – 30/11/2013

2013 yılında 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan tercih alınacaktır.

2013-YLSY Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2013-YLSY Kılavuzu

Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek kontenjanlara yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

universiteler

BAŞVURU KOŞULLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık
fakülte /yüksekokul mezunu olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların
denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c) 2010 Sonbahar ve 2011/2012/2013 İlkbahar-Sonbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih
edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

d) 1983 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından
sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre
yapılır.),

e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış
veya erteletebilecek durumda bulunmak),

g) Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Yerleştirilen adaylardan
sağlık kurulu raporu istenecektir.),

h) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “10 üzerinden
6,5″, “100 üzerinden 65,00″ veya daha yukarı olmak (Not dönüşümlerinde YÖK’ün not dönüşüm
tablosu esas alınacak olup, mezun olunan yükseköğretim kurumlarınca yapılan dönüşüm kabul
edilmeyecektir.).

Bir yorum bırakın