Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı (Aralık)

0
1095

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Programı :                              Tarih                             Saat            Yer

Yardımcı Doçentler için                   28.12.2012                    10.00          İlgili Birimlerde

Yabancı Dil Sınavı

 

BİRİM /BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

FEN FAKÜLTESİ

 
Yoğun Madde Fiziği

1

 
İstatistik

1

 
Nükleer Fizik

1

 
Analitik Kimya

1

 
Uygulamalı Matematik

1

 
Atom ve Moleküler Fiziği

1

 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
Paleoantropoloji

1

 
Türk Halk Edebiyatı

1

 
Yeni Çağ Tarihi

1

 
Yakın Çağ Tarihi

1

 
Felsefe

2

 
ECZACILIK FAKÜLTESİ

 
Farmakoloji

1

 
Farmosötik Toksikoloji

1

 
Farmosötik Kimya

1

 
ZİRAAT FAKÜLTESİ

 
Fitopatoloji

2

 
Bahçe Bitkileri

1

 
Hayvan Yetiştirme

1

 
Tarla Bitkileri

1

 
TIP FAKÜLTESİ

 
Radyodiagnostik

1

 
Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

En az 10 yıl Uzman Doktor olarak çalışmış olmak.
Genel Cerrahi

1

 
Nükleer Tıp

1

 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

 
Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

1

 
Tıbbi Biyoloji

1

 
İç Hastalıkları

1

 
Kulak Burun Boğaz

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 
Gıda Bilimi ve Teknolojisi

1

 
Genel Jeoloji

1

 
Prosses ve Reaktör Tasarımı

1

 
Şehircilik

1

 
Mekanik

1

 
Termodinamik

1

 
VETERİNER FAKÜLTESİ

 
Doğum ve Jinekoloji

1

 
Farmokoloji ve Toksikoloji

1

 
Viroloji

1

 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

1

 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 
Yönetim ve Organizasyon

1

 
Muhasebe ve Finansman

1

 
Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

 
ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

 
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

 
EĞİTİM FAKÜLTESİ

 
Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

 
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

1

 
Kimya Eğitimi

1

 
Tarih Eğitimi

1

 
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

1

 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 
Türk İslam Edebiyatı

1

 
İslam Tarihi

1

 
ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU

1

 
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YO

1

 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1

 

Bir yorum bırakın