Zabıt Katibi Alımında Yeni Şartlar

0
1375

Adalet Bakanlığı, memur sınav atama ve nakil yönetmeliğini değiştirdi. Bu değişiklik zabıt katibi alımlarını da etkileyecek. İşte zabıt katibi alımında kullanılacak yeni kriter ve hususlar:

Yaş şartı değişti:

İnfaz Koruma memuru: Yeni düzenlemede 30 yaşını bitirmemiş olma şartı, merkezi sınav tarihi itibariyle değil, “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” olarak değiştirilmiştir.

İdare memuru: Yeni düzenlemede 35 yaşını bitirmemiş olma şartına “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü”  eklenmiştir.

Zabıt katipliğinde değişiklikler:

Zabıt katibi sınavında yazılacak olan metinler:

  • Bir hafta önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
  • Hangi metnin aday tarafından yazılacağı kura ile belirlenecek.
  • Yanlış yazılan kelime sayısı yüzde 40’tan fazla ise anlam bütünlüğünün bozulduğu kabul edilecek.

Yine yapılan bir diğer değişiklikte, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenler, daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olarak değerlendirilecektir.

zabıt katipligiYENİ HÜKÜM

“c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)”

  • ZABIT KATİPLİĞİNDE UYGULAMALI SINAVA 20 KATI ADAY ÇAĞRILACAK, EN BAŞARILI 3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

Bir yorum bırakın