Ziraat Bankası İç Kontrolör ve Müfettiş Yardımcısı Mülakat Duyurusu

0
1672

İç Kontrolör 

17 Kasım 2012 tarihinde yazılı sınavı gerçekleştirilen İç Kontrolör Yardımcısı pozisyonu için mülakatlar 24 – 29 Aralık  2012  tarihleri arasında yapılacaktır.

Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak ihtiyacın 3 (üç) katı kadar aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılmış olup, adaylarınmülakat yeri ve mülakata girecekleri tarihleri gösteren liste aşağıda belirtilmiştir.

Adayların mülakata gelirken yanlarında;

  • Fotoğraflı kimlik belgesinin aslını (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
  • Son mezun olunan okula ait diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslını, eğer aslı yoksa noterden veya ilgili üniversiteden onaylı suretini,
  • Erkek adayların ayrıca askerlik durum belgesinin aslını (tecil, terhis veya muafiyet)

getirmeleri gerekmektedir.

Mülakata Katılacak Tüm Adaylara Başarılar Dileriz.

İç Kontrolör Yardımcısı mülakat tarihleri için tıklayınız.

Mülakat Yeri:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 C Blok
2.kat (Yönetim Katı) Ulus/ANKARA

MÜFETTİŞ YARDIMCISI 

17 Kasım 2012 tarihinde yapılan Bankamız Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde barajı aşarak mülakata katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste aşağıda belirtilen linkte yer almaktadır. Söz konusu listede, her bir alan için belirlenen mülakat kontenjanının (her bir alan için alınması planlanan aday sayısının 4 katı) son sırasındaki aday ile eşit puandaki diğer adaylar da mülakata çağrılmak üzere belirtilmiştir. Adaylar mülakat tarihinden bir gün önce kişilik envanter testine tabi tutulacak olup kişilik envanter testi ve mülakat için belirtilen yer ve tarihte hazır bulunulması gerekmektedir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adayların, en geç 10 Aralık 2012 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına kargo ile göndermesi veya elden teslim etmesi gerekmektedir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen, gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmekle birlikte mülakata katılmayacağını mülakat tarihi öncesinde Bankaya bildiren ve yazılı sınavı kazanmış olduğu halde mülakat öncesinde yapılan incelemelerde Bankamız Müfettiş Yardımcılığı işe alım koşullarını taşımadığı tespit edilen aday sayısının, her bir alan için belirlenen mülakat kontenjanında boşluk yaratması halinde, sıradaki başarılı adaylardan mülakat kontenjanında oluşan boşluk sayısı kadar yedek liste ilan edilecektir. Yedek liste oluşturulurken aynı puana sahip adayların bulunması halinde, yedek adaylar, öncelikle sınavın alan bilgisi bölümü doğru sayısı daha fazla olan adaydan, alan bilgisi doğru sayısında da eşitlik olması halinde ise sınavın yabancı dil bölümü doğru sayısı fazla olan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmiş olduğu halde mülakata katılmaktan vazgeçen adayların, mülakata katılmayacaklarını, Teftiş Kurulu Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine kargo ile gönderilecek ya da elden teslim edilecek yazı ile veya [email protected] adresine e-posta yolu ile bildirmesi beklenmektedir.

Tereddüt edilen hususlarda Teftiş Kurulu Başkanlığı ile aşağıda belirtilen telefon numaralarından iletişime geçilebilecektir.

Mülakata Katılacak Tüm Adaylara Başarılar Dileriz.

İstenilen Belgeler

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik numarası yer almalıdır.)
  • Noter veya ilgili Üniversiteden onaylı öğrenim belgesi
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (tecil, terhis veya muafiyet)
  • 3 adet vesikalık fotoğraf

Başkanlığımız Adresi ve İrtibat Telefonları

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
GMK Bulvarı No: 164 Kat: 12
06570 Tandoğan/Ankara
Telefon: (0 312) 584 26 80 / 79
Fax       : (0 312) 584 27 10 / 11

Müfettiş Yardımcısı mülakat tarihleri için tıklayınız.

Bir yorum bırakın